اخذ-جواز-کسب

اجاره جواز کسب

حتما در مورد ضرورت دارا بودن جواز کسب برای قانونی شدن کسب و کار خود آگاهی دارید؛ در این نوشته می‌خواهیم شما را با شرایط اجاره و واگذاری پروانه کسب به شخصی دیگر آشنا کنیم.

واگذاری یا اجاره دادن جواز کسب چه شرایطی دارد؟

اول اینکه شخصی که می‌خواهد پروانه کسب خود را به شخص دیگری واگذار نماید باید یک درخواست کتبی به اتحادیه مرتبط با کسب و کارش ارائه دهد. اتحادیه نیز بررسی می کند که آیا شخصی که معرفی شده واجد شرایطی که در مقررات ذکر شده هست یا خیر.  در صورت مثبت بودن، جواز کسب متقاضی باطل می‌شود و به جای آن یک جواز جدید به نام شخصی که معرفی شده صادر می‌گردد. البته یک مهلت سه ماهه به انتقال گیرنده داده می‌شود که تمامی مدارک لازم را به اتحادیه تسلیم کند. اگر در مدت مقرر این عمل صورت نگیرد، پروانه کسب دیگر دارای اعتبار نخواهد بود و شخص انتقال گیرنده باید مانند متقاضیان معمولی برای دریافت پروانه کسب خود اقدام کند.
خوب است بدانید که پروانه کسب جدیدی که صادر می‌شود فقط و فقط در همان صنف و رسته و برای همان واحد صنفی قابل استفاده خواهد بود.

خبر خوش اینکه، برای نقل و انتقال و واگذاری جواز کسب هیچ گونه وجهی به غیر از آنچه طبق مقررات تعیین شده، توسط اتحادیه اخذ نخواهد شد.
اجاره جواز کسب
جهت واگذاری یا اجاره جواز کسب باید سند صلحی در یکی از دفاتر اسناد رسمی تنظیم کنید که شامل موارد زیر باشد: ردیف عضویت، رسته فعالیت کسبی، مرجعی که پروانه را صادر می‌کند و اینکه پروانه کسب به همراه محل کسب اجاره داده می شود و یا اینکه انتقال دهنده خود در محل کسب مستاجر است که در این صورت مسئولیت‌ پیگیری عقد قرارداد با مالک به عهده شخص معرفی شده خواهد بود.

شخصی که جواز کسب خودش را اجاره می دهد، تا ۵ سال نمی تواند برای صدور جواز کسب دیگری در همان رسته اقدام کند. فرد انتقال گیرنده هم تا مدت ۲ سال نمی‌تواند امتیاز دارا بودن جواز کسب را به دیگری منتقل نماید.

یک نکته خیلی مهم اینکه: برای واگذاری پروانه کسب باید صبر کنید که دست کم دو سال از تاریخ صادر شدنش بگذرد. البته باید چهار ماه از مدت اعتبارش باقی مانده باشد.