اخذ پروانه بهره برداری

اخذ پروانه بهره برداری صنایع

پروانه بهره برداری سندی است رسمی که پس از موافقت نامه اصولی جهت تاسیس یا همان جواز تاسیس صادر می شود. در واقع جواز تاسیسی که صاحبان سرمایه جهت راه اندازی و بنیان نهادن واحد تولیدی خود دریافت می کنند تنها 365 روز دارای اعتبار است. بعد از گذشت این مدت زمان اگر خط تولید آماده ی تولید در ابعاد گسترده باشد که خیلی هم خوب است ولی قبل از شروع تولید باید پروانه بهره برداری صنایع بگیرید. حال اگر اعتبار شما رو به پایان است و خط تولید هم هنوز آماده نیست و چاره ای نیز برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود نیندیشیده اید، تا دیر نشده جواز تاسیس خود را تمدید کنید.

اخذ پروانه بهره برداری صنایع

مراحل اخذ جواز تاسیس صنایع

یک سامانه به نام بهین یاب برای ثبت و پیگیری جواز تاسیس و پروانه بهره برداری فراهم آمده است. اولین قدم چه برای اخذ جواز تاسیس چه پروانه بهره برداری ثبت درخواست در  بهین یاب می باشد. در ضمن تقاضا، شما به عنوان متقاضی باید یک پرسشنامه تکمیل کنید.

جهت اطلاع شما خواننده عزیز به مواردی از این پرسشنامه اشاره می کنیم. مشخصات هویتی اشخاص حقیقی و اطلاعات ثبت شرکت اشخاص حقوقی ، مشخصات تمامی مجوزهای اخذ شده ( جواز تاسیس)، اطلاعات کلی مواد اولیه و قطعات مورد نیاز برای تولید و بسته بندی کالاها، توصیف فرآیند تولید، فهرستی از ماشین آلات و تجهیزات و اطلاعات کلی پرسنل در حال کار ، برآورد میزان مصرف انرژی برق و گاز و… ، محاسبه هزینه های مربوط به تعمیر و نگهداری و سرمایه در گردش و نحوه تامین منابع مالی می باشد.

پرسشنامه تکمیل شده توسط متقاضی بوسیله کارشناسان بررسی می شود. بعد از آن هم یک شخص بازرس برای مطابقت وضعیت واحد با قوائد و قوانین و تکمیل بررسی ها به بازدید واحد صنعتی اماده تولید می آید. در این مرحله استعلاماتی نیز از بخش های مختلف به عمل می آید که بسته به نوع پروانه تعداد و ارگان های مورد استعلام متفاوت است.

خب در صورتی که تمامی مراحل را درست طی کرده باشید پروانه بهره برداری صنایع آماده صدور خواهد بود.

ضمنا اگر می خواهید بدون مشکل و اتلاف وقت و به سرعت برق و باد امور اخذ پروانه بهره برداری و جواز تاسیس خود را انجام دهید به دپارتمان تخصصی تکسفیر حتما سربزنید!