اخذ جواز تاسیس

جواز تاسیس چیست؟

به مجوزی که کلیه افراد حقیقی و حقوقی جهت به انجام رساندن فعالیت های اقتصادی اخذ می کنند، جواز تاسیس گفته می شود.
هنگام اخذ جواز تاسیس باید به فعالیتی که قصد آغاز آن را دارید توجه کنید به این دلیل که مراجع قانونی مربوط به هر صنف متفاوت می باشد، به عنوان مثال: جواز تاسیس تولید تجهیزات پزشکی می بایست از وزارت بهداشت دریافت شود.
جواز تاسیس در مواردی همچون: سرمایه گذاری در حوزه فعالیت های صنعتی بزرگ و مهم که باعث بهره مندی از تسهیلات بانکی و دولتی و سرمایه گذاری های کلان می شود. و یا سرمایه گذاری های خارجی همچون ورود ماشین آلات کاربرد دارد.
جهت اخذ نمودن جواز تاسیس نخست باید در سامانه سایت بهین یاب ثبت نام کنید. پس از تایید ثبت نام توسط مدیریت و بررسی پرونده و پیگیری و تایید کارشناسان مربوطه و البته بی نقص بودن پروسه اداری جواز تاسیس صادر می شود.
از جمله نکات مهم اخذ جواز تاسیس این است که ثبت نام اینترنتی یک شخص و یک شماره ملی تنها یک بار انجام می گیرد، پس هنگام انجام مراحل دقت کنید.
جهت اخذ پروانه بهره برداری و پروانه های دیگر باید حتما جواز تاسیس داشته باشید.
جواز تاسیس با هدف فعالیت های صنعتی و از جانب سازمان صنعت و معدن صادر می شود. همچنین درخواست آن به صورت تنظیم طرح توجیهی به سازمان ارائه می گردد.

چه مدارکی برای اخذ جواز تاسیس مورد نیاز است؟

ارائه نمودن لیست کالاهای تولیدی

فتوکپی از کارت پایان خدمت

کپی از تمامی مدارک هویتی شخص (برای اشخاص حقیقی) وکپی از تمامی مدارک هویتی مدیر عامل (برای اشخاص حقوقی)

کامل نمودن فرم پرسشنامه اخذ جواز تاسیس برای اشخاص حقیقی

فتوکپی از آگهی روزنامه آگهی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت در صورت وجود جهت اشخاص حقوقی(وجود کلمه “تولید” درنام شرکت ضروری می باشد)

پس از صدور جواز تاسیس، یک عدد رونوشت از آن برای اطلاع ارگان های دولتی مرتبط، دفتر اطلاع رسانی و آمار وزارت معادن و صنایع، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و… ارسال می شود.