اخذ پروانه بهره برداری

پروانه بهره برداری مجوزی است که واحدهای تولیدی و صنعتی جهت فعالیت قانونی خود به آن نیاز دارند. آگاهی نسبت به دستورالعمل های صدور پروانه بهره برداری باعث می شود که متقاضیان فعالیت های خود را قانونی ادامه دهند و از مزایای خاص این مجوز نیز بهره مند شوند. معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سامانه مخصوص به خود، دستورالعمل صدور پروانه بهره برداری را درج کرده اند.

دستورالعمل صدور پروانه بهره برداری

دستور العمل صدور پروانه بهره برداری برای واحدهای صنعتی

  • زمانی که مراحل احداث و تولیدات آزمایشی، ظرفیت سنجی و بازدید بوسیله بازرسان سازمان صنعت معدن و تجارت انجام شد؛ پروانه بهره برداری برای اشخاص حقیقی یا حقوقی متقاضی صادر خواهد شد.
  • هرگاه بخشی از خط تولید آماده می شود و بهره برداری از آن صورت گیرد، برای همان بخش پروانه صادر خواهد شد. در صورتی که سایر بخش ها نیز آماده به کار شوند پروانه اصلاح می گردد. در این شرایط جواز تاسیس باطل نمی شود.
  • یکی از دستورالعمل های صدور پروانه بهره برداری مربوط به محل استقرار واحد صنعتی است. در این خصوص واحد باید کاملا توسط سازمان حفاظت محیط زیست تایید شود. به این جهت که در صورت نزدیکی واحدهای صنعتی به محیط مسکونی و شهری آلودگی های صنعتی خطرساز خواهند بود.
  • از جمله نکات و دستورالعمل های صدور پروانه بهره برداری این است که نمی توان آن را برای چند شخص حقوقی یا حقیقی صادر کرد.
  • سن رشد مقرر برای اخذ مجوزهای معدنی همچون پروانه بهره برداری، برای خانم ها و آقایان ۱۸ سال تمام است.
  • با در نظرگیری ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی صادر کردن مجوزهای معدنی نیازی به تعیین تکلیف وضعیت خدمت وظیفه عمومی ندارد.

طبق دستورالعمل های جدید پروانه المثنی در چه زمانی صادر می شود؟

سازمان صنعت، معدن و تجارت در موارد زیر پروانه المثنی صادر می کند:

در صورت مفقود یا از بین رفتن این مدرک یا پیوست های آن.

اگر ریختن جوهر، سوختگی یا پارگی یا هرگونه فرسودگی موجب مخدوش کردن پروانه شود.

در مواردی که پروانه در ید ثالث باشد و سازمان حکم یا درخواست به بازگرداندن یا استرداد آن را بدهد ولی با صدور اجراییه نیز پروانه قابل استرداد نشود.

در جریان روال انحصار وراثت، اگر هرکدام از ورثه با ارائه مدارک ضروری و مهم اعلام کند که پروانه بهره برداری نزد وراث دیگر است که از تحویل آن خودداری می کند؛ سازمان به شخص مذکور اخطاریه ای ابلاغ می کند و پس از ده روز از گذشت ابلاغ این اخطاریه اگر پاسخ مناسبی دریافت نشود؛ دستورالعمل صدور پروانه بهره برداری اجرا خواهد شد.