ثبت شرکت در کرج

شرکت چیست؟

ابتدا باید با مفهوم شرکت آشنا شوید. شرکت قراردادیست که براساس آن شرکا سود حاصل از سرمایه را تقسیم می کنند. همچنین لازم به ذکر است که، شرکت ها در قانون کشور ایران شخصیت حقوقی دارند.

تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی برای رسیدن به سود باید توانایی های خود را اعم از سرمایه، تخصص و … تحت چارچوب قراردادی در کنار یکدیگر قرار دهند. هر کدام از انواع شرکت های تجاری ( سهامی عام، سهامی خاص، تعاونی، تضامنی، مسئولیت محدود و نسبی و مختلط) نوع خاصی از این نوع قراردادها می باشند.

ممکن با خود بگویید و یا از افرادی که در حرفه خود دچار مشکل شده اند شنیده باشید:

  • ثبت کردن شرکت دردسرهای قانونی دارد و باید به قانون تجارت تسلط داشته باشید.
  • هزینه های ناخواسته به شرکت تحمیل می شود.
  • و…

اما در این مقاله مزایا ثبت شرکت در کرج را بررسی می کنیم تا با آگاهی بیشتری تصمیم بگیرید:

مزایای ثبت شرکت در کرج

  • هنگامی که شرکت ثبت می کنید، فعالیت شما شکل قانونی می گیرد. در نتیجه از حمایت های قانونی و دولتی بهره مند می شوید.
  • اگر در طی انجام امور تجاری خود به مشکلی بربخورید، می توانید به سادگی از حقوق خود دفاع کنید.
  • ثبت شرکت در کرج باعث افزایش اعتبار کسب و کار شما خواهد شد.
  • پس از ثبت شرکت شما قادر خواهید بود از شرکت های بین المللی و همچنین داخلی نمایندگی بگیرید.
  • به دلیل قانونمند شدن کسب و کارتان، مسئولیت و وظایف بین شرکا تقسیم شده و امور منظم پیش خواهد رفت.
  • پس از ثبت شرکت امکان استفاده از تسهیلات بانکی مناسب برای شما فراهم خواهد شد.