اخذ پروانه بهره برداری

پروانه بهره برداری اختراع

همان‌گونه که می‌دانید هر اختراع برای اینکه بتواند از امتیازاتی قانونی بهره مند گردد می‌بایست به ثبت برسد. اما صرف به ثبت رسیدن یک اختراع برای بهره‌برداری از آن کافی نمی‌باشد. هر اختراع طبق قوانین مربوط به اختراعات ثبت شده در سال ۱۳۸۶، برای اینکه بتواند مورد استفاده قرار بگیرد باید پروانه داشته باشد.
جهت صدور پروانه بهره برداری اختراعات ثبت شده اداره کل ثبت اختراعات، طرح صنعتی و علائم تجاری که به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وابسته است، درخواست را به دستگاه‌های ذی ربط ارسال می‌نماید. حداکثر در مدت دو ماه دستگاه‌های مذکور نتیجه نهایی را به سازمان ثبت اسناد ابلاغ خواهند کرد.

پروانه بهره برداری اختراع

نکاتی در مورد صدور پروانه بهره برداری اختراعات ثبت شده

  • در صورتی که موضوع اختراع با سازمانهایی همچون وزارت بهداشت و درمان، وزارت صنایع و معادن، سازمان محیط زیست و امثالهم مرتبط نباشد، اداره ثبت مالکیت صنعتی نیازی نیست استعلامی انجام دهد و بعد ازینکه درخواست را بررسی کرد خودش پروانه را صادر می‌نماید.
    برای موضوعاتی که با دستگاه‌های مختلف و مشخصی مرتبط هستند، اداره ثبت اختراع بعد ازینکه درخواست را دریافت نمود، تا مدت زمان یک هفته درخواست را به ادارات مرتبط ابلاغ می‌کند. ادارات مذکور هم همانگونه که گفته شد تا مدت دوماه موافقت یا مخالفت خود را به شکل کتبی به اطلاع سازمان ثبت اختراع می‌رساند.
  • اگر نتیجه مثبت بود، اداره ثبت اختراع اقدام به صدور پروانه بهره برداری اختراع خواهد نمود. منفی بودن نتیجه نیز باعث رد درخواست متقاضی خواهد شد. اما برای وی این امکان وجود دارد که تا مدت دو ماه از تاریخی که نتیجه ابلاغ شده، در شعب خاصی از دادگاه‌های عمومی اقامه دعوی کند.
  • سوالی که در این خصوص پیش میاید این است که اگر در زمان مقرر پاسخی از سوی ادارات دریافت نشد تکلیف چیست. در پاسخ به نظر می‌رسد اعلام نشدن نظر در مهلت قانونی به معنای موافقت سازمان مربوطه جهت صدور پروانه بهره برداری باشد.
  • در صورتی که خود شخص مالک و فرد صاحب گواهی نامه اختراع از اخذ پروانه بهره برداری اجتناب کند، افرادی که به موجب قانون می توانند از موضوع اختراع بهره برداری نمایند، با مراجعه به سازمان اسناد و املاک کشور می توانند برای اخذ پروانه اقدام نمایند.