اخذ پروانه بهره برداری

پروانه بهره برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت

پروانه بهره برداری نوعی موافقت نامه اصولی است که نمایانگر این است که واحد صنعتی و تولیدی مذکور آماده بهره برداری می باشد. این آمادگی شامل مراحلی همچون آمادگی تجهیزات و وسایل و همچنین خط تولید و همینطور راه اندازی آن و به کارگیری نیروی کار و نیروی انسانی مورد نیاز می باشد. پروانه بهره برداری از  وزارت صنعت، معدن و تجارت اخذ می گردد. پیش از اخذ پروانه معمولا جواز تاسیس گرفته می شود و لزوما پیش نیاز گرفتن پروانه جواز تاسیس نیست. در حال حاضر به دلیل آلودگی های زیست محیطی در کلان شهرها به خصوص شهر تهران اجازه دریافت پروانه در داخل محدوده 120 کیلومتری شهر تهران مجاز نمی باشد. البته در شهرهای بزرگ دیگر نیز این محدودیت وجود دارد البته نه به این شکل. و این محدوده برای شهر اصفهان 50 کیلومتر است.

پروانه بهره برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت

مزایای پروانه بهره برداری

صاحبان پروانه می توانند مواد اولیه شیمیایی و پلاستیکی خود را به نرخ دولتی از پالایشگاه ها و شرکت ها دریافت نمایند.

از تبعات اخذ پروانه دریافت علامت استاندارد می باشد.

دارندگان پروانه بهره برداری مشمول عفو مالیاتی و بخشودگی های معوقات بانکی نیز می شوند.

مدارک جهت اخذ پروانه بهره برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت

  • نشانی واحد تولیدی به انضمام کروکی واضح و مشخص
  • ارائه لیستی کامل از تجهیزات مرتبط با خط تولید و تجهیزات کلی واحد تولیدی
  • تکمیل و ارائه مدارک مرتبط با مسئول فنی کارخانه یا واحد تولیدی
  • تکمیل و ارائه درخواست کتبی مبنی بر اخذ پروانه بهره برداری به وزارت صنعت، معدن و تجارت
  • ارائه نمودن فیش بانکی مبنی بر واریز کردن هزینه های صدور پروانه
  • تکمیل کردن فرم امکانات ساختمان و انطباق دادن آن با نقشه
  • تحویل دادن مدارک شخص مسئول فنی واحد تولیدی و یا کارخانه