اخذ پروانه بهره برداری

پروانه بهره برداری بیمارستان

یک بیمارستان را می توان یک موسسه پزشکی دانست که برای امور درمانی، بهداشتی، تشخیصی و پژوهشی مورد استفاده قرار می گیرد. برای راه اندازی یک بیمارستان به مجوزات همچون پروانه بهره برداری بیمارستان نیاز دارید که در ادامه در خصوص شرایط و ضوابط آن مطالبی آمده است.

پروانه بهره برداری بیمارستان

شرایط اخذ پروانه بهره برداری بیمارستان

برای تاسیس بیمارستان باید موافقت نامه اصولی آن را از وزارت بهداشت بگیرید. مجوز تاسیس نیز تنها به اشخاصی تعلق خواهد گرفت که صلاحیتشان را کمیسیون های قانونی به تصویب رسانده باشد.

اشخاصی که قصد راه اندازی بیمارستان دارند، دست کم باید ده نفر باشند که شش نفرشان دارای مدرک کاردانی به بالا در مقاطع پزشکی و پیراپزشکی بوده و سه نفرشان هم در حوزه واحدهای پارکلینیکی همچون آزمایشگاه و رادیولوژی دارای تخصص باشند.

در خصوص سهام بیمارستان نیز، دست کم دو سوم سهامداران می بایست از فارغ التحصیلان گروه‌های پزشکی و پیراپزشکی باشند. لازم به ذکر است که هر شخص تنها می تواند در دو بیمارستان یا موسسه پزشکی دارای سهام باشد.

جهت اخذ پروانه بهره برداری بیمارستان دست کم باید نیمی از کار پزشکی و پیراپزشکی برای عنوان هایی همچون پزشکان همکار، مسئول فنی و پیراپزشکان از میان فارغ التحصیلان گروه پزشکی که در مراکز دولتی و خصوصی و سایر نهادها و ارگان ها فعالیتی نداشته باشند، در تمامی نوبت های کاری مشغول به کار شوند.

پزشکانی که در بیمارستان شما چه در پست پزشک همکار و چه در پست مسئول فنی، نباید در همان نوبت کاری در مرکز درمانی دیگری فعالیت کنند.

یک پزشک حداکثر مکی تواند با دو درمانگاه، بیمارستان و یا هر موسسه درمانی دیگر همکاری داشته باشد. ضمنا تمامی کادر پزشکی حداکثر در دو شیفت کاری می توانند فعالیت کنند.

شرایط کلی بیمارستان برای اخذ پروانه بهره برداری

حداقل مساحت بنای مورد قبول به ازای هر تخت بیمارستانی 50 متر مربع می باشد. تعداد تخت ‌های بیمارستانی نباید از 32 عدد کمتر باشد.

همه قسمت های بیمارستان و تمامی محوطه های آن باید مجهز به وسایل ایمنی همچون کپسول ضد حریق باشد و همه کارکنان باید آموزش های لازم جهت استفاده از این تجهیزات را داشته باشند. بیمارستان براساس ضوابط وزارت بهداشت دارای سیستم برق اضطراری نیز باشد.

وجود واحد مهندسی پزشکی به شکل جداگانه و یا با تنظیم قرارداد همکاری جهت نگهداری، تعمیر و کنترل کیفی دستگاه ها ضروری است.