اخذ پروانه بهره برداری

صدور پروانه بهره برداری صنعتی

جهت صادر شدن پروانه بهره برداری واحدهای صنعتی نیاز به مجوز دارید. یکی از اصلی ترین مجوزهای لازم جهت اخذ پروانه بهره برداری صنعتی جواز تاسیس می باشد. دومین شرط دریافت پروانه این است که اقدامات مناسب برای نصب انواع ماشین آلات خط تولید و مونتاژ برای مرحله تولید آزمایشی و اقدامات جذب نیروی انسانی انجام شده باشد.

منظور از تولید آزمایشی راه اندازی و تاسیس ماشین آلات متناسب با طرح صنعتی یا تولیدی و همچنین تولید کردن محصول در یک بازه زمانی مشخص به شکل انبوه است. باید توجه داشته باشید که پروانه بهره برداری در مناطق ممنوعه از نقطه نظر زیست محیطی همانند محدوده 120 کیلومتری شهر تهران صادر نمی شود. پس باید محدودیت های موجود را در نظر بگیرید.

چه ارگان هایی با اخذ پروانه بهره برداری صنعتی مرتبط هستند؟

سازمان حفاظت از محیط زیست استان یا شهرستان مورد تقاضا

خدمات بهداشتی درمانی و دانشکده های علوم پزشکی و معاونت غذا و دارو

سازمان کل تحقیقات صنعتی و اداره کل استاندارد

پروانه بهره برداری صنعتی

مدارک پروانه بهره برداری صنعتی

کامل کردن فرم مخصوص به پرسشنامه صدور پروانه بهره برداری

کپی از سند مالکیت زمین و یا قرارداد واگذاری آن

میزان مورد قبول پیشرفت پروژه از شهرک های صنعتی به اسم صاحب متقاضی اعلام شود و یا ارائه گواهی پایان کار ملک

نکته: در خصوص مواردی که پروانه بهره برداری اصلاح و جایگزین می شود، ارائه مدارک هویتی و اصل پروانه بهره برداری صنعتی قبلی ضرورت دارد. برای صادر شدن پروانه جدید نیز به کد رهگیری یا همان شناسه صنعتی نیاز است.

در صورتی که واحد جهت اجرا نمودن طرح اولیه از تسهیلات بانکی استفاده کرده باشد، می بایست مشخصات طرحی که اجرا شده و تسهیلات دریافت شده همخوانی داشته باشد.

زمان اخذ پروانه بهره برداری صنعتی

در صورتی که مدارک فاقد نقص بوده و استعلامات انجام شده ایرادی نداشته باشد ، روال اداری مربوطه 15 روز کاری زمان می برد.