اخذ پروانه بهره برداری

اخذ پروانه بهره برداری معدن

می دانیم که پروانه بهره برداری سندی است رسمی که هنگامی که پروژه عملیاتی صنعتی یا تولیدی مدنظر ما آماده بهره برداری شد، از سوی وزارت صنایع و معادن صادر می شود. اشخاصی که مبادرت به دریافت پروانه بهره برداری می کنند، می توانند در صورت انتقضای مدت اعتبار آن را تمدید کرده و یا اقدام به خرید و فروش پروانه کنند و یا حتی می توانند پروانه را به اشخاص ثالث انتقال دهند. مدت زمان اعتبار پروانه بهره برداری در برخی از شهرها و شهرستان ها نامحدود و دائمی است. ولی در شهری مانند کلان شهر تهران، مدت اعتبار آن ابتدا یکساله می باشد. پس از انقضای مهلت ذکر شده در صورت پیشرفت پروژه به صورت سه ساله و 5 ساله و دائمی ( یا تا مادامی که واحد صنعتی فعال تلقی شود) قابل تمدید می باشد.

جهت اخذ پروانه بهره برداری معدن ابتدا می بایست برای دریافت و کامل کردن فرم پرسشنامه پروانه اقدامات لازم را انجام دهید. اخذ پروانه محدودیت هایی نیز دارد، که باید درنظر گرفته شود.

موسسه ثبتی و حقوقی تکسفیر مجری جامع اخذ انواع جواز تاسیس و پروانه بهره برداری می باشد. تکسفیر خدمات دیگری همچون تنظیم طرح توجیهی و اخذ استاندارد نیز به مشتریان خود به شکل تخصصی ارائه می کند.

اخذ پروانه بهره برداری معدن

اخذ پروانه بهره برداری معادن چه مراحلی دارد؟

ارائه نمودن تقاضانامه کتبی برای اخذ پروانه بهره برداری توسط شخص متقاضی و روال ثبت شدن آن در دبیرخانه.

درخواست متقاضی بوسیله کارشناس مربوطه به رئیس اداره ارجاع داده می شود.

در این مرحله از اخذ پروانه بهره برداری معدن بررسی می شود که آیا به متقاضی معدن تعلق می گیرد یا خیر.

به متقاضی اعلام می شود تا مدارک تکمیلی را ارائه کند.

مدارک ارائه شده به متقاضی از نظر کامل بودن بررسی می شود.

شناسنامه معدن بررسی می شود و طرح بهره برداری آن با استانداردهای معدن مطابقت داده می شود.

از طرح بازدید شده و تاییدیه طرح بررسی می شود.

تاییدیه طرح به صورت کتبی به متقاضی اعلام شده و درخواست ارائه مدارک تکمیلی انجام می گیرد.

در صورت کامل بودن پرونده پروانه بهره برداری معدن صادر می شود.

پروانه مذکور در دبیرخانه به ثبت رسیده و رونوشتی از آن ادارات ذیربط ارسال شده و اصل پروانه به متقاضی تحویل داده می شود.