اخذ پروانه بهره برداری

پروانه بهره برداری چیست؟

پروانه بهره برداری در واقع مجوز و گواهی است که به شما اجازه بهره برداری از خط تولید کارخانه راه اندازی شده را می دهد. برگه گواهی پروانه بهره برداری توسط وزارت صنایع و معدن برای شخص متقاضی صادر می شود.

پیش نیاز اخذ پروانه بهره برداری اخذ جواز تاسیس می باشد. متقاضیان پس از اینکه در یکی از شهرک های صنعتی مجاز مراحل گرفتن جواز تاسیس را به پایان رساندند، بخشی از خط تولید خود را راه اندازی می کنند. پس از انجام شدن تولید آزمایشی محصولات خود، به سایت بهین یاب مراجعه کرده و برای پروانه بهره برداری درخواست ثبت می کنند. در نهایت بعد از بررسی خط تولید بوسیله کارشناسان صنایع و معادن پروانه صادر می شود.

برای گرفتن پروانه شما باید مدارکی همچون جواز تاسیس ، مدارک محل تاسیس واحد صنعتی و همچنین مدارک ثبت شرکت را فراهم کرده و به موسسه ثبتی و حقوقی تکسفیر مراجعه نمایید. پس از آن کارشناسان به شما مشاوره های لازم برای عقد قرارداد را خواهند داد.

پروانه بهره برداری طبق شرایطی قابلیت تمدید را دارد.

تفاوت پروانه بهره برداری و جواز تاسیس

عموما افراد تفاوت پروانه بهره برداری و جواز تاسیس را نمی دانند و ممکن است در جایگاه نادرست از مفاهیم ذکر شده استفاده کنند. لذا لازم به ذکر است که پروانه بهره برداری یک مجوز تولید برای واحد های صنعتی است که زمانی که مرحله تاسیس و ساخت کارخانه یا واحد صنعتی به پایان رسید جایگزین جواز تاسیس می گردد. و همانگونه که ذکر شد اخذ پروانه بهره برداری مرحله بعد از گرفتن جواز تاسیس می باشد.

در صورتی که در خصوص گرفتن پروانه بهره برداری یا جواز تاسیس به مشاوره و راهنمایی نیاز دارید، از کارشناسان خبره و زبده تکسفیری کمک بگیرید.