اخذ جواز تاسیس

در اواخر بهار سال جاری رئیس جمهور با فرآیند استخراج رمزارزها مخالفت کرد. درنتیجه صدور مجوز برای مزارع بیت کوین نیز به حالت تعلیق درآمد. درحال حاضر باوجود آغاز فعالیت های استخراج رمزارز هنوز خبری مبنی بر اعطای جوازتاسیس و پروانه بهره برداری فارم ها منتشر نشده است.

نتیجه این روال به راه افتادن بازار سیاه خرید و فروش مجوز مزرعه بیت کوین است. همین امر افزایش بی دلیل قیمت جوازها را سبب می شود. برخی از فعالان این حوزه نیز احتمالا مجبور به استفاده از راه های غیرقانونی خواهندشد. به این خاطر که راه قانونی و شفافی برای فعالیت در این حوزه متاسفانه تعریف نشده است.

دلیل وزارت صمت برای کمک به بازار سیاه خرید و فروش جوازتاسیس بیت کوین

اشخاص متعددی سرمایه های هنگفتی را صرف تهیه تجهیزات و وسایل راه اندازی مزارع رمزارز کردند و وزارت صمت درنهایت مانع از صدور پروانه بهره برداری و جواز برای این دسته از افراد شده است.

با وجود این شرایط دلایل وزارت صمت بیشتر شبیه به بهانه است! البته این مخالفت ها با دلایل ناموجه گویا به سمت صدور جوازتاسیس برای نیروگاه های تجدیدپذیر نیز رفته است.

نیروگاه های تجدیدپذیر باید در کنار مزارع بیت کوین راه اندازی شوند که بتواند برق این مراکز را بدون استفاده از شبکه برق سراسری تامین نماید. این درحالی است که کار این نیروگاه ها هیچ آسیبی به منابع کشور نمی زند.

بنابراین جلوگیری از صدور مجوز برای نیروگاه های تجدیدپذیر به معنای موافقت با ضربه خوردن به تولید برق کشور است. به همین خاطر همه کارشناسان از این تصمیمات متعجب هستند.

 ادامه روند تعویق صدور جوازتاسیس برای مزارع رمزارز و نیروگاه های تجدیدپذیر موجب رونق گرفتن بازار سیاه خرید و فروش جواز تاسیس مزارع بیت کوین می شود.

همین الان هم اگر از سایت های انتشار آگهی همچون شیپور و دیوار بازدید کنید با آگهی های روبه رو می شوید که اقدام به خرید و فروش مجوز مزارع بیت کوین کرده اند.