اخذ کد اقتصادی در تکسفیر

سوالات خود را از ما بپرسید…

کد اقتصادی چیست و چه اهمیتی دارد؟

قدم بعدی پس از ثبت شرکت یا موسسه، تشکیل پرونده مالیاتی برای اخذ کد اقتصادی می باشد. بدون اخذ کد اقتصادی شرکت یا موسسه ثبت شده قادر به بستن قرار داد و فعالیت نمی باشد.

در ادامه به دلایل نیاز شرکت ها به اخذ کد اقتصادی اشاره شده است:

 • صادر کردن فاکتور
 • افتتاح حساب در بانک ها
 • اخذ کردن کارت بازرگانی
 •  شرکت کردن در مناقصات و مزایده ها
 • قرارداد بستن با شرکت ها

چه اشخاصی باید کد اقتصادی اخذ نمایند؟

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به امور صادرات و واردات، تولیدو توزیع کالا و مونتاژ مبادرت دارند، باید نسبت به اخذ کد اقتصادی اقدام نمایند.

مدارک مورد نیاز برای اخذ کد اقتصادی
برای اخذ کد اقتصادی به چه مدارکی نیاز است؟

 • اخذ کردن دفترچه مودیان مالیاتی و تکمیل موارد آن
 • تکمیل و امضا کردن فرم های مربوط به اخذ کد اقتصادی از اداره مالیات
 • ارائه برابراصل شده کپی تمامی مدارک هویتی تاسیس کنندگان و هیئت مدیره
 • ارائه کپی از کلیه آگهی های تاسیس شرکت و آخرین تغییرات در صورت وجود
 • ارائه کپی اساسنامه شرکت در دو نسخه
 •  ارائه کپی از جواز کسب و پروانه بهره برداری در صورت وجود
 • ارائه کپی از شرکت نامه و تقاضانامه شرکت( برای شرکت با مسئولیت محدود ،شرکت تضامنی، نسبی، مختلط و موسسه ها)
 • ارائه کپی از اظهارنامه شرکت  ( برای شرکت های سهامی)
 • ارائه کپی از سند مالکیت
 • تکمیل نامه درخواست کد اقتصادی
 • ارائه نامه شروع فعالیت شرکت به همراه مهر شرکت
 • ارائه گواهی امضا کسانی که صاحب امضا مجاز می باشند

نکته: به دلیل مشکلات موجود در سیستم امور مالیاتی کشور،از کد اقتصادی ۱۶ رقمی استفاده می شود و کد اقتصادی ۱۲ رقمی، در واقع کد اقتصادی موقت نامیده می شود.

آیا می دانستید که موسسه ثبتی و حقوقی تکسفیر خدمات ویژه ای همچون اخد جواز تاسیس و تنظیم طرح توجیهی، اخذ جواز کسب و اخذ پروانه بهره برداری نیز به مشتریان خود ارائه می دهد؟

کد اقتصادی جدید و قدیم چه تفاوتی با هم دارند؟

کد اقتصادی ۱۲ رقمی که از آن به عنوان کد اقتصادی قدیم یاد می شود، پس از تشکیل پرونده در اداره امور مالیاتی صادر می شود. ولی برای اخذ کردن کد اقتصادی جدید باید در اداره دارایی تشکیل پرونده داده و پس از طی شدن فرآیند سه مرحله ای ثبت نام سیستمی، کد اقتصادی جدید اخذ می گردد.

کد اقتصادی جدید چه کاربردهایی دارد؟

 • جهت اخذ نمودن گواهی ارزش افزوده
 • پیش نیاز ارائه نمودن اظهارنامه های الکترونیکی مالیاتی اخذ نمودن کد اقتصادی جدید می باشد. به بیان ساده تر، مودیان مالیاتی در صورت اخذ نکردن کد اقتصادی جدید قادر نخواهند بود اظهارنامه های مالیاتی خود را به صورت الکترونیکی ارائه نمایند.
 • کلیه تجار و فعالان اقتصادی که با گمرک جمهوری اسلامی ایران در ارتباط هستند نیز الزامی است که شماره اقتصادی جدید را نیز بعد از شماره اقتصادی قدیم اخذ نمایند.

هزینه دریافت کد اقتصادی

نکته: اداره امور مالیاتی هزینه ای برای اخذ کد اقتصادی دریافت نمی کند ولی از آنجایی که دریافت کد اقتصادی، فرآیندی زمانبر و پیچیده و همینطور تخصصی می باشد می توانید انجام این مراحل را به کارشناسان تکسفیری که در این امر باتجربه هستند بسپارید.

موسسه ثبتی و حقوقی تکسفیر با بهره گیری از کارشناسان خبره ثبتی و حقوقی شما را در اخذ کد اقتصادی، خرید و فروش شرکت، ثبت برنددر کرج و ثبت شرکت در کرج و تهران همراهی می نماید