ثبت اختراع در موسسه حقوقی تکسفیر

سوالات خود را از ما بپرسید…

اهمیت ثبت اختراع

از ابتدای بشریت تا کنون،اختراعات باعث متحول شدن زندگی انسان ها شده است. هر کاری که روزی غیر ممکن به نظر می رسید، با گذشت زمان با وجود اختراعات و اکتشافات جدید به سادگی امکان پذیر شده است. امروزه با قدرت یافتن شبکه های اجتماعی و رسانه های گروهی، یک اتفاق یا خبر یک اختراع و نوآوری به سرعت در جهان منعکس می شود. بنابراین حفظ امتیاز ثبت اختراع ضرورت می یابد تا از مخترع اصلی حمایت شود.

منظور از پتنت (patent) یا سند ثبت اختراع چه می باشد؟

به موجب این سند، حقوق انحصاری محصول و یا فرآیند ثبت شده به عنوان اختراع در اختیار مخترع و یا کسی که نماینده قانونی او محسوب می شود، قرار می گیرد. براین اساس، بدون جلب رضایت صاحب پتنت نمی توان اختراع مورد نظر را تولید و توزیع نمود و یا به فروش رساند.  این حقوق بسته به قوانین کشورهای مختلف تا 20 سال پابرجا هستند.

موسسه ثبتی و حقوقی تکسفیر همراه شما در ثبت ایده هایتان

در صورتی که در مراحل ثبت اختراع، ثبت شرکت، ثبت شرکت در کرج و ثبت برند در کرج، خرید و فروش شرکت نیاز به مشاوره دارید با کارشناسان تکسفیر تماس بگیرید.

ثبت اختراع در تکسفیر

برای ثبت اختراع به چه مدارکی نیاز دارید؟

  • اظهارنامه مخصوص اختراع در سه نسخه (باید از بخش اوراق بهادار اداره ثبت دریافت شود)
  • توصیف کامل اختراع شامل نام  و زمینه فنی و اهداف و … که باید در سه نسخه تنظیم شود.
  • مشخصات هویتی مخترع و کپی کارت ملی

نکته: در صورتی که مخترع نخواهد اسمی از او ثبت شود باید درخواست کتبی ارائه نماید. 

  • در صورتی که نماینده قانونی مخترع مبادرت به ثبت اختراع کند، مدارک هویتی نماینده قانونی نیز مورد نیاز است.
  • ارائه رسید بانکی واریز هزینه های ثبت اختراع

جهت دریافت مشاوره برای تنظیم طرح توجیهی و اخذ استاندارد با موسسه ثبتی و حقوقی تکسفیر تماس بگیرید. 

ثبت اختراع در ایران چه مراحلی دارد؟

ثبت شدن اظهارنامه اختراع در سایت اداره ثبت

پس از آماده کردن و تحویل دادن مدارک ثبت اختراع، اظهارنامه در سایت ثبت خواهد شد و شماره و تاریخ اظهارنامه در اختیار شما قرار خواهد گرفت. لازم به ذکر است که پیش از این مرحله هرگز نباید مقاله یا هیچ گونه افشا از اختراع خود در مجامع عمومی داشته باشید.

مورد بررسی قرار گرفتن اختراع توسط کارشناس مربوطه

در این مرحله پرونده اختراع درنوبت بررسی قرار می گیرد و اگر نقصی در مدارک موجود باشد به تنظیم کننده اطلاع رسانی خواهد شد.

استعلام نهایی

یک نامه برای استعلام از جدید بودن و ابتکاری بودن اختراع به یکی از مراکز علمی که تایید شده است ارسال خواهد شد. در این مرحله ممکن است سوالاتی نیز مطرح شود و در صورت مثبت بودن روند انجام امور، فرآیند تکمیل شده و گواهی ثبت اختراع صادر خواهد شد.