اخذ-جواز-کسب

شاید با شنیدن نام بازاریابی شبکه ای به یاد سیستم های بازاریابی هرمی همانند گلدکوئست بیفتید. اما حقیقت این است که این دو تفاوت های زیادی با هم دارند و در بازاریابی شبکه ای محصول حقیقی به فروش می رسد که شرکتی آن هارا تولید کرده و در اختیار تعداد زیادی بازاریاب قرار می دهد که آن را به فروش برسانند. برای فعالیت به شکل قانونی اینگونه شرکت ها باید پروانه کسب بازاریابی شبکه ای بگیرند.

کالاهایی که در شرکت های بازاریابی شبکه ای عرضه می شود باید مصرفی باشند و طرح سوددهی کامل و قابل استنادی نیز برای آن موجود باشد. اهمیت این مسئله از آن جهت است که پورسانت های بازاریابی براساس طرح سوددهی تعیین خواهدشد. بنابراین اگر بدون دانش و آگاهی و داشتن پیش زمینه مناسب از طرح مشابه سایر شرکت ها استفاده شود؛ مسئولین در نهایت با شکست یا مشکلات مالی فراوان رو به رو خواهند شد.

پروانه کسب بازاریابی شبکه ای

مراحل اخذ پروانه کسب بازاریابی شبکه ای

  • مرحله اول ثبت تقاضا در سامانه اصناف است.
  • صلاحیت اعضای هیات مدیره، سهامداران و مدیرعامل پیشنهاد شده در مرحله بعدی بررسی می شود.
  • دبیرخانه کمیته نظارت نیز سوددهی طرح را بررسی می کند.
  • شرکت با موضوع بازاریابی شبکه ای باید به صورت سهامی خاص باید به ثبت برسد.
  • ثبت شرکت در پی معرفی نامه دبیرخانه کمیته نظارت انجام میگیرد. متقاضی باید حداکثر طی مدت سه ماه از تاریخ صدور معرفی نامه به اداره ثبت شرکت ها مراجعه کرده و پس از ثبت شرکت خود روزنامه رسمی را در سامانه اصناف بارگذاری کند. در غیر این صورت باید کلیه مراحل را از ابتدا طی کند.
  • براساس چک لیست کمیته نظارت مرحله بعدی راه اندازی وب سایت برای شرکت بازاریابی شبکه ای است.
  • در این مرحله اصل مدارک با اسناد بارگذاری شده مطابقت داده می شود و پروانه کسب صادر و به متقاضی ارائه می شود.

لازم به ذکر است که نمادی تحت عنوان نماد بازاریابی شبکه ای نیز همزمان با صدور جواز کسب به متقاضی داده می شود.