اختیارات هیئت مدیره در شرکت های سهامی

 هیئت مدیره در شرکت های سهامی

در ابتدا به نکاتی در خصوص هیئت مدیره اشاره می کنیم .

  • اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی خاص حداقل ۳ نفر و در شرکت سهامی عام حداقل ۵ نفر می باشد. برای تعداد مدیران در قانون حداکثری تعیین نشده است و این امکان وجود دارد که در اساسنامه در خصوص تعداد مدیران قوانینی تنظیم گردد.
  • مدیران از بین سهامداران برگزیده می شوند.
  • مدیر نباید دارای ممنوعیت و یا محجوریت و یا ورشکستگی باشد.
  • اعضای هیئت مدیره را مجمع عمومی عادی و یا مجمع عمومی موسس انتخاب می نمایند. گاهی مجمع عمومی می تواند مضاف بر مدیران اصلی، افرادی را به عنوان مدیر علی البدل تعیین کند که به صورت جانشین مدیران اصلی و در صورت غیبت آنها شروع به فعالیت نمایند.
  • مدیر ممکن است شخصیتی حقیقی و یا حقوقی داشته باشد. در صورت حقوقی بودن، باید یک نفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام دادن امور و وظایف خود تعیین و معرفی نماید.

در صورتی که در خصوص ثبت شرکت در کرج و دیگر شهرها نیاز به مشاوره دارید، کارشناسان موسسه ثبتی تکسفیر آماده ارائه تجربیات خود به شما می باشند. 

موسسه ثبتی تکسفیر خدمات ویژه دیگری همچون ثبت برند در کرج، خرید و فروش شرکت و … نیز به مشتریان خود ارائه می دهد.

اختیارات هیات مدیره

اختیارات هیئت مدیره

هیئت مدیره علاوه بر اداره امور شرکت دارای وظایفی است که در ادامه شرح می دهیم.

تنظیم حساب های سالانه شرکت

دعوت از مجامع عمومی و همچنین تعیین دستور جلسه مربوطه

انتخاب رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت و تعیین میزان حق الزحمه مدیر عامل

در صورت عقد قرارداد مابین مدیران یا مدیر عامل و شرکت، باید آن را تصویب نموده و گزارشی از آن را مجمع عمومی عادی صاحبان سهام ارائه نماید

اختیارات قانونی رئیس هیئت مدیره

دعوت از اعضا و اداره جلسات هیئت مدیره:

رئیس هیئت مدیره باید در مواقع لزوم اقدام به دعوت از مجامع عمومی سهامداران نماید. گاهی نیز که هیئت مدیره موظف به دعوت از مجامع نام برده می باشد، از آنها دعوت به عمل آورد. در شرایطی که رئیس هیئت مدیره نتواند وظایف خود را انجام دهد، نایب رئیس هیئت مدیره موظف به انجاک امور ولی خواهد بود.

ریاست در مجامع عمومی :

ریاست بر مجامع عمومی و همچنین هیئت رئیسه که متشکل از یک رئیس و دو ناظر و یک منشی است، بر عهده رئیس هیئت مدیره می باشد. مگر در شرایطی که در ادامه ذکر خواهد شد:

  • در اساسنامه ثبت شرکت به نحو دیگر تعیین شده باشد.
  • عزل و نصب کلیه مدیران جزو دستورات جلسه مجمع باشد.

در این دو صورت ریاست مجمع بر عهده یکی از صاحبان سهامی خواهد بود که در جلسه اکثریت به او رای داده اند.

اعلام تنفس

در شرایطی که مجمع عمومی قادر نیست در خصوص تمامی موضوعاتی که در دستور جلسه مجمع قید گردیده تصمیم گیری کند، رئیس هیئت مدیره تنفس اعلام خواهد کرد. لازم به ذکر است : تاریخ جلسه بعدی نباید دیرتر از دو هفته بعد باشد. همچنین در جلسه مجدد نیازی به دعوت و آگهی نخواهد بود.

 انتخاب مدیران و بازرسین، تصویب ترازنامه ها و تغییرات صورت گرفته در اساسنامه همچنین انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن جزو اختیارات رئیس هیئت مدیره می باشد.