اخذ پروانه بهره برداری

اخذ وام با پروانه بهره برداری

یکی از مزایایی که افراد پس از دریافت پروانه بهره برداری یا جواز تاسیس از آن بهره مند می شوند، دریافت وام و تسهیلات بانکی با شرایط مناسب و مقرون به صرفه است. اگر می خواهید با شرایط اخذ وام با پروانه بهره برداری آشنا شوید، خواندن ادامه این مطلب را از دست ندهید.

اخذ وام با پروانه بهره برداری

شرایط اخذ وام با پروانه بهره برداری

 • تنها به صاحبان شرکت ها و موسسات یا همان اشخاص حقوقی تسهیلات بالای یک میلیارد ریال پرداخت می شود. ضمنا فقط طرح هایی مشمول دریافت می شوند که بتوانند توجیه مالی و فنی مناسبی ارائه کنند.
 • بانک و موسسات مالی عموما تا 60 درصد از سرمایه ثابت طرح شما را به شکل تسهیلات تامین مالی می کنند و 30 درصد از سرمایه گذاری کل طرح هم باید توسط خود متقاضی پرداخت شود.
 • متقاضی می بایست گزارش طرح توجیهی خود را با کمک مشاورین واجد شرایط بانک تهیه کرده و در صورتی که طرح مورد تایید قرار گرفت، با یکی از مشاوران واجد شرایط قرار دارد نظارت منعقد کند.
 • مهلت باز پرداخت وام و تسهیلات بانکی حداکثر 5 ساله در نظر گرفته می شود. لازم به ذکر است در صورت موافقت بانک این مهلت تغییر خواهد کرد.
 • جهت اخذ وام با پروانه بهره برداری متقاضی باید برای افتتاح حساب جاری قرض الحسنه اقدام کند و مراحل انجام کار را دنبال نماید. این مراحل شامل: پیش پذیرش، تدوین گزارش طرح توجیهی، پذیرش، ارزیابی و تصویب، عقد قرار دارد و پرداخت می شود.

مدارک مورد نیاز برای اخذ وام با پروانه بهره برداری

 • جدیدترین نسخه آگهی تاسیس به همراه شماره ثبت شرکت ویژه اشخاص حقوقی.
 • روزنامه رسمی آگهی آخرین اقامتگاه قانونی شرکت ویژه اشخاص حقوقی.
 • صورتجلسه هیئت مدیره شرکت مبنی بر موافقتشان با دریافت تسهیلات بانکی.
 • ارائه کپی از اسناد مالکیت محل اجرا شدن طرح.
 • ارائه گزارش رسمی دادگستری و معتمد بانک.
 • فتوکپی شناسنامه کلیه اعضای هیات مدیره و سهامداران شرکت.
 • فتوکپی پروانه بهره برداری و یا دیگر مجوزات فعالیت.
 • قرارداد تهیه طرح توجیهی و قرارداد نظارت با شرکت های مهندس مشاور که واجد شرایط بانک باشد.