اخذ کد IRC

اخذ کد IRC

IRC یا شناسه کالا تمامی خصوصیات کالا از جمله مدل، جنس، نام تجاری و…. را مشخص می نماید. این کد با ثبت فیلدهای توصیفی کالا در سامانه شناسه کالا که خود کاربر آن را ثبت می کند، به کالاها تخصیص داده می شود. شناسه کالا یا IRC در واقع موجب شناسایی کالا در زنجیره تجاری کشور خواهد شد.
تمامی شرکت ها و شخصیت های حقوقی باید برای همه مدل ها و سایزهای یک کالا اقدام به اخذ کد IRC جداگانه نمایند.

نحوه اخذ کد IRC

برای دریافت شناسه کالا شرکت در بخش ثبت کالا یک کد IRC مادر یا اصلی را وارد می کند.
درج کد GTIN موجب می شود و توضیحات کلی محصول همچون سایز، مراحلی است که جهت دریافت کد IRC فرزند باید انجام شود. لازم به ذکر است که کد GTIN یک شناسه بین المللی است که توسط سازمان جهانی ارائه می گردد و در بیش از 110 کشور جهان دارای اعتبار است. این کد منحصر به فرد بین 8 تا 14 رقم دارد اما در کشور ایران این کد به صورت 13 رقمی مورد استفاده قرار می گیرد که با ارقام 626 آغاز می شود.

اخذ کد IRC

مقررات مربوط به کد IRC

در صورتی که کد IRC روی محصول وجود نداشت می توانید مواردی که گفته می شود را در خصوص کالاها استعلام نماید.

کد GTIN در فرم مربوط به ثبت کالا درج شده باشد.

درخت کالای انتخاب شده درست باشد و حتما دارای کد UMDNS باشد.

شرکت تولید کننده حتما در سامانه TTAC عضو بوده و اطلاعات حقوقی خود را در این سامانه به ثبت رسانده باشد.

حوزه فعالیت شرکت حتما انتخاب شده باشد. در ضمن حتما باید شناسه ملی TTAC  و سامانه تجهیزات پزشکی با هم مطابقت داشته باشد.

وجه افتراق کالا

توضیحاتی که در قسمت وجه افتراق کالا وارد می شوند، موجب تمایز کالایی با کالای مشابه خود می شود. شما در بخش GTIN شرکت می توانید توضیحاتی به زبان فارسی یا لاتین وارد کنید، این توضیحات شامل مدل، اندازه و دیگر مشخصاتی است که برای ایجاد IRC فرزندی و جلوگیری از ثبت دوباره توصیفات کالاها باید ثبت شود. به خاطر داشته باشید که مقدار فیلد وجه افتراق مهم است و باید با دقت پر شود زیرا این مشخصات به نام برچسب کالا اضافه خواهد  شد.