اخذ پروانه بهره برداری

گواهی فعالیت صنعتی

گواهی فعالیت صنعتی نام مجوزی است که پس از سال هزار و سیصد و شصت و چهار برای واحدهای صنعتی قدیمی مستقر در داخل حوزه ۱۲۰ کیلومتری شهر تهران، که دارای کمترین میزان آلودگی بودند، صادر می گردیده است. وزارت صنایع و معادن سال هزار و سیصد و هشتاد و یک صدور این مجوز را متوقف کرده است. این گواهی برای مواردی همچون تراشکاری، قالبسازی، صنایع الکترونیک، صنایع غذایی ، کانی فلزی و بتونی و دیگر موارد صادر می شده است.

لازم به ذکر است که این مجوز از حمایت های کمتری نسب به کارت شناسایی کارگاه از سوی سازمان حفاظت از محیط زیست دریافت می کند. به همین جهت ارزش کمتری دارد. بنابراین به پروانه های قدیمی همچون گواهی فعالیت صنعتی امتیازی تعلق می گیرد که با استفاده از آن می توانند در داخل محدوده شهر به فعالیت بپردازند. این مزیت به شکل قانونی توسه سرمایه گذاران جدید قابل خرید می باشد.

استعلام گواهی فعالیت صنعتی

استعلام گواهی فعالیت صنعتی

برای دریافت استعلام گواهی فعالیت صنعتی نیاز به طی کردن سلسله مراتبی می باشد که در ادامه توضیح داده می شود.

به عنوان مثال برای دریافت استعلام پروانه جهاد کشاورزی ، نامه درخواست استعلام صنایع می بایست در دربیرخانه معاونت غذا و دارو ثبت گردد. پس از آن در بخش های نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی و اداره آرایشی و بهداشتی و در نهایت دایره صدور پروانه ها ، استعلام را به ارگان مربوطه تحویل می دهد.

در صورتی که در خصوص فروش پروانه بهره برداری نیاز به مشاوره و راهنمایی دارید می توانید کارشناسان مجرب تکسفیری تماس حاصل فرمایید.

موسسه ثبتی و حقوقی تکسفیر دارای دپارتمان تخصص خدمات پروانه بهره برداری و جواز تاسیس و پروانه کسب می باشد.