اخذ جواز تاسیس

چگونگی انتقال جواز تاسیس

ممکن است گاهی نیاز باشد جواز تاسیسی که اخذ شده را به یک شخصیت حقیقی یا حقوقی دیگری منتقل کنیم. برای اینکه با مراحل انجام این انتقال جواز تاسیس آشنا شوید به شما پیشنهاد می‌کنیم حتما مطالبی که در ادامه آمده است را مطالعه نمایید.

مدارک انتقال جواز تاسیس

  • مدارک شناسایی انتقال گیرنده شامل: فتوکپی شناسنامه و کارت ملی  برای اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی هم باید فتوکپی آگهی تاسیس شرکت، فتوکپی از آخرین تغییرات، مهر شرکت، رونوشتی از شناسنامه و کارت ملی شخص مدیر عامل، فتوکپی از اظهارنامه شرکت.
  • گواهی امضای انتقال دهنده هم باید ارائه گردد.
  • مدارک مربوط به محلی که طرح در آن اجرا می‌شود به همراه درخواست کتبی برای انتقال باید حتما ارائه شود.

انتقال جواز تاسیس

مراحل انتقال جواز تاسیس

  1. دارنده جواز تاسیس باید درخواست کتبی خود را به همراه تمامی مدارک مورد نیاز به وزارت صنعت و معدن تحویل می‌دهد.
  2. اگر میخواهید علاوه بر انتقال جواز تاسیس، محل اجرا شدن طرح عملیاتی را نیز تغییر دهید باید از امور اراضی شهرک صنعتی مورد نظر استعلام نمایید.
  3. سامانه بهین یاب یک درگاه اینترنتی است که برای امور مربوط به جواز تاسیس و پروانه بهره برداری مورد استفاده قرار می‌گیرد. جهت انتقال جواز نیز باید در این سامانه ثبت نام به عمل آورید.
  4. کارشناسان مربوطه مدارک موجود را مورد بررسی قرار می‌دهند.
  5. فراموش نکنید که جهت انتقال جواز تاسیس باید گزارشی از وضعیت پیشرفت پروژه خود به مراجع مربوطه ارائه کنید. (گزارش پیشرفت پروژه که در سامانه وزارت صنعت و معدن و تجارت موجود است. این فرم بعد از اخذ شدن جواز تاسیس باید به شکل مرتب و برای فواصل زمانی سه یا شش ماه تنظیم و تکمیل شده و اعلام شود).
  6. در صورتی که نقصی در مدارک وجود نداشته باشد، مجوز انتقال جواز تاسیس صادر می‌شود و کارشناسان و ریاست آن را پاراف می‌کنند.
  7. در آخرین مرحله هم جواز تاسیس باید به امضای ریاست و معاونت سازمان برسد.