اخذ پروانه بهره برداری

انتقال پروانه بهره برداری صنایع

کارت شناسایی کارگاه و گواهی فعالیت صنعتی مجوزاتی هستند که در گذشته برای تولیدات انبوه صادر می شده است و هم اکنون صدورشان متوقف گشته است. این مجوزات به این دلیل دارای ارزش هستند که می توان آنها را به داخل محدوده ۱۲۰ کیلومتری منتقل کرد.

در صورتی که در خصوص خرید و یا فروش پروانه بهره برداری و یا جواز تاسیس صنایع  نیاز به مشاوره دارید می توانید با کارشناسان تکسفیری در تماس باشید.

مراحل انتقال پروانه بهره برداری صنایع

شخص حقیقی که درخواست انتقال پروانه را دارد به شعبه ای از دفاتر اسناد رسمی در سطح کشور مراجعه می نماید.

دفتر رسمی که به آن مراجعه کرده اید به وزارت صنایع و معادن استعلام ارسال می کند.

استعلام انجام شده مورد بررسی قرار می گیرد.

بعد از محرز شدن بلامانع بودن عملیات انتقال، مراتب به دفتر خانه اعلام می شود.

بعد از اینکه مراحل انتقال انجام شد، صلح نامه تنظیم شده به سازمان صنایع و معادن ارسال می شودو نام شخصیت حقیقی انتقال گیرنده به صورت ظهرنویسی در پروانه درج می شود.

مدارک موردنیاز برای انتقال پروانه بهره برداری صنایع

  • کلیه مدارک هویتی اگر انتقال گیرنده حقیقی باشد و در صورتی که انتقال گیرنده حقوقی باشد تمامی مدارک شناسایی مدیر عامل شرکت مورد نیاز است.
  • ارائه ضمانت نامه بانکی که به نام شخص انتقال گیرنده باشد.
  • مدارک مربوط به مسئول فنی پروژه نیز باید اعلام گردد.
  • فیش واریزی هزینه های جاری انتقال.