اخذ-جواز-کسب

انتقال پروانه کسب

قوانین نظام صنفی کشور برای شخصی که بنا به شرایطی پس از فراهم کردن بسترهای اخذ پروانه کسب نمی خواهد کسب و کار خود را ادامه دهد راهکارهای مناسبی اندیشیده است. در مواردی که صاحب جواز یا پروانه کسب می خواهد محل کاسبی و کسب خودش را به شخص دیگری بفروشد یا واگذار نماید، اولین قدم او این است که درخواست کتبی خودش را به اتحادیه مرتبط با کسب و کارش تحویل دهد.

اتحادیه نیز قوانین مربوط به واگذاری پروانه کسب را در مورد وی اجرا می کند و بررسی می کند که فرد معرفی شده دارای شرایط مورد نظر هست یا خیر. در صورت مثب بودن نتایج، پروانه کسب پیشین باطل شده و پروانه کسب جدید به نام شخص جدید صادر خواهد شد. در طی این روال می بایست از اتحادیه صنف قبل تسویه حساب انجام شود. اما در صورتی که ظرف مدت زمان 15 روز کاری پاسخی از اتحادیه قبلی دریافت نشود، به منزله موافقت اتحادیه خواهد بود.

انتقال پروانه کسب

برای انتقال پروانه کسب چه مراحلی باید طی شود؟

ابتدا باید مبلغ مربوط به حق عضویت در اتحادیه پرداخت شود.

متقاضی انتقال جواز با همراه داشتن مدارک هویتی خود شامل شناسنامه و کارت ملی و تصویر آنها ، سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی یا عادی واحد صنفی و اصل پروانه کسب قبلی خود به اتحادیه مراجعه نماید. ( پروانه کسب فعلی باطل شده و پروانه جدید به نام شخص معرفی شده یا همان انتقال گیرنده صادر می گردد)

پس از انجام شدن استعلام ها و مورد قبول بودن نتایج و بررسی های انجام شده توسط بازرس اتحادیه حداکثر طی مدت 15 روز کاری نتیجه اعلام خواهد شد.

در صورتی که می خواهید پروانه کسب بگیرید یا پروانه خود را منتقل نمایید ولی اطلاعات کافی در این خصوص ندارید می توانید از مشاوره رایگان متخصصان تکسفیر بهره مند شوید. تکسفیر دارای دپارتمان تخصص اخذ جواز کسب می باشد. کار را به کاردان بسپارید!