تبدیل سهام بی نام به بانام و برعکس

تبدیل سهام

شرکت های سهامی می توانند، مشروط بر پیش بینی تبدیل سهام در اساسنامه ثبت شرکت و یا بنابر تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت،سهام بی نام را به سهام بانام یا بالعکس سهام بانام را به سهام بی نام تبدیل نمایند.

نکاتی در خصوص سهام بی نام

طبق قانون تجارت، منعی برای بانام بودن تمامی سهام شرکت وجود ندارد. ولی کلیه سهام شرکت های سهامی به دلایلی که در ادامه گفته می شود نباید بی نام باشد.

کلیه اعضای هیئت مدیره در شرکت های سهامی شامل خاص و عام، می بایست به تعداد مشخص شده در اساسنامه شرکت  صاحب سهام وثیقه باشند.

برطبق ماده 114 لایحه اصلاحی، سهام وثیقه می بایست بانام باشد. تا به عنوان جبران خسارت احتمالی ناشی از قصور مدیران شرکت تلقی گردد. همانطور که می دانید این نوع سهام غیر قابل انتقال می باشد.

برخی از شرکت های سهامی عام نیز به دلیل حفظ هر چه بیشتر حقوق صاحبان سهام، نمی توانند سهام بی نام داشته باشند.

نکاتی در خصوص سهام با نام

سهام افراد محجور و یا صغیر، برای حفظ منافع آنان باید به صورت بانام ثبت گردد.

بر اساس آنچه در ماده چهلم از لایه اصلاحی آمده است، نقل و انتقال سهام با نام باید در دفاتر سهام شرکت ثبت گردد و به امضای شخص انتقال دهنده یا وکیل قانونی او برسد.

جهت جلوگیری از بروز مشکلات ثبتی می توانید از وکلای خبره موسسه ثبتی تکسفیر کمک بگیرید. موسسه تکسفیر ارائه دهنده خدمات ویژه ثبت شرکت در کرج، ثبت برند در کرج ، خرید و فروش شرکت و… می باشد.

تبدیل سهام بانام به سهام بی نام

در این صورت، تنها برای یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار آگهی مربوط به تبدیل سهام بانام به بی نام منتشر می شود. به صاحبان سهام بانام حداقل دو ماه فرصت داده می شود که برای تبدیل سهام بانام خود به سهام بی نام به مرکز شرکت مراجعه کنند. پس از طی شدن فرصت ذکر شده، به میزان سهامی که تبدیل نشده، سهام بی نام صادر گردیده و در مرکز شرکت نگهداری می شود.

هر زمان صاحبان سهام بانام به شرکت مراجعه نمایند می توانند سهام بانام خود را باطل کرده و سهام بی نام دریافت نمایند.

بعد از تبدیل سهام و یا پس از اتمام هریک از مهلت های یاد شده، شرکت سهامی می بایست به مرجع ثبت شرکت به صورت کتبی اطلاع رسانی نماید، تا این موضوع به عموم اطلاع رسانی شود.

آن دسته از دارندگان سهام نیز که اقدام به تبدیل و تعویض سهام خود ننموده اند، حق رای و حضور در مجامع عمومی مربوط به صاحبان سهام را از دست می دهند.

تبدیل سهام بی نام به بانام و برعکس

تبدیل سهام بی نام به سهام بانام

برای این منظور، آگهی تبدیل سهام در همان روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت چاپ می شود، برای سه نوبت که حدفاصل هر نوبت آن می بایست 5 روز فاصله باشد، چاپ می گردد. به صاحبان سهام تا مدت 6 ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی زمان داده می شود تا به مرکز شرکت مراجعه نمایند و سهام خود را تبدیل کنند. در ضمن در آگهی قید می شود که در صورت به پایان رسیدن فرصت مذکور کلیه سهام بی نام شرکت باطل خواهد شد.

تمام سهام بی نامی که در مهلت قید شده به شرکت تسلیم نشده باطل شده و برابر آن سهام بانام صادر خواهد شد و سپس در بازار بورس و یا از طریق حراج به فروش می رسد. آگهی مربوط به حراج تنها یک نوبت و نهایتا تا یک ماه بعد از تمام شدن مهلت 6 ماهه به چاپ می رسد. ولی اگر در تاریخ مشخص شده سهام فروخته نشود، حراج تا دو نوبت تمدید خواهد شد. و درنهایت، هزینه ها از مبلغ حاصل از فروش سهام بانام ذکر شده کسر شده و بابقی به حساب بانکی دارای سود شرکت واریز می گردد.

حداکثر تا مدت ده سال پس از ابطال سهام، مالک می تواند سهام را به شرکت بازگردانده و سود متعلق به آن را دریافت نماید. پس از گذشت این زمان سپرده و سود آن، مال بلاصاحب تلقی شده و باید به خزانه دولت واریز گردد.

با توجه به اینکه مبلغ حاصل از فروش سهام بی نام تحت اختیار دارنده آن نمی باشد، صاحبان سهام بی نام به هنگام مراجعه به شرکت و به ترتیب مراجعه، از حاصل فروش سهام فروخته شده و به نسبت سهام بی نامی که در اختیار دارند، وجه نقد دریافت می کنند. صاحبان سهام بی نام می توانند به میزان سهام بی نامی که در اختیار دارند،از شرکت سهام بانام دریافت کنند.