اخذ پروانه بهره برداری

تمدید پروانه بهره برداری صنعت و معدن

پروانه بهره برداری که سندی است رسمی، نشان دهنده میزان بهره بری از خط تولید واحد صنعتی ست. این سند ابتدا به صورت یکساله و سپس برای مدت سه سال، پنچ سال و سپس دائمی قابل تمدید است. هنگامی که اعتبار پروانه بهره برداری به اتمام می‌رسد، مجری طرح عملیاتی باید نسبت به تمدید پروانه واحد صنعتی خود اقدام نماید. در ادامه با شرایط و مراحل تمدید نمودن پروانه بهره برداری آشنا خواهید شد.

شما همچنین میتوانید امور مربوط به تمدید پروانه بهره برداری خود را به موسسه ثبتی و حقوقی تکسفیر واگذار نمایید. دراین صورت سریعتر و آسانتر به هدف خود خواهید رسید.

تمدید پروانه بهره برداری صنعت و معدن

شرایط و مراحل تمدید پروانه بهره برداری

  • اول اینکه متقاضی باید حداقل شش ماه پیش از به پایان رسیدن اعتبار پروانه، نسبت به طی کردن روال تمدید آن اقدام نماید.
  • تمامی هزینه‌های جاری و حقوق دولتی باید پرداخت شود.
  • استعلام‌های مورد نیاز در خصوص آب منطقه‌ای و منابع طبیعی باید انجام شود و مراتب به وزارتخانه مورد نظر ابلاغ گردد.
  • هنگامی که برای تمدید پروانه بهره برداری اقدام می‌کنید باید نسبت به تمدید قرار داد مسئول فنی پروژه نیز از قبل اقدام کرده باشید.
  • یک نمونه فتوکپی از پروانه به همراه مدارک شناسایی شخصیت حقیقی و یا مدارک ثبت شرکت یا موسسه برای اشخاص خقوقی باید تحویل داده شود.
  • اصل پروانه بهره برداری هم باید ارائه گردد.

روال تمدید پروانه بهره برداری صنعت و معدن

  1. ارائه درخواست تمدید پروانه.
  2. درخواست مذکور توسط کارشناسان بررسی شده و در صورت تایید پروانه بهره برداری تمدید خواهد شد.
  3. مدت پروانه جدید باید به شکل ظهر نویسی درج شود.