اخذ جواز تاسیس

جواز تاسیس تعاونی‏ روستایی

به طور کلی تعاونی ها دسته ای از شرکت ها هستند که با هدف ارتقا وضعیت معیشتی اعضا تشکیل می شود. پس از انجام ثبت شرکت، یکی از امور مهمی که باید انجام شود؛ دریافت جواز تاسیس از وزارت تعاون است. این مسئله در خصوص احداث و راه اندازی تمامی انواع تعاونی شامل تعاونی روستایی نیز صادق است. البته در این خصوص باید از وزارت جهاد کشاورزی جهت اخذ پروانه تاسیس اقدام کنید.

جواز تاسیس تعاونی روستایی

شرایط لازم جهت دریافت جواز تاسیس تعاونی روستایی

افراد تعاونی روستایی نباید در هیچ تعاونی مشابه دیگری عضویت داشته باشند و در حوزه عملیاتی تعاونی که همان حوزه کشاورزی است؛ فعالیت داشته باشند.

  • پیش از اقدام جهت اخذ جواز تاسیس، باید آگهی تاسیس شرکت صادر و نخستین مجمع عمومی موسس شرکت تعاونی تشکیل شده باشد.
  • دریافت معرفی نامه در خصوص ثبت شرکت تعاونی در اداره ثبت شرکت ها واقع در استان مربوطه نیز یکی دیگر از شروط اصلی است.
  • نمونه اساسنامه باید توسط هیات موسس کاملا تکمیل شود.
  • یک حساب باید به نام شرکت تعاونی که در شرف تاسیس است؛ افتتاح و به اداره تعاون روستایی شهرستان مربوطه معرف گردد.
  • روزنامه ثبت شرکت باید جهت ارائه به دستگاه های اجرایی و موسسات مالی مختلف دریافت شود.

مدارک لازم جهت دریافت جواز تاسیس تعاونی روستایی

تحویل تقاضانامه در خصوص دریافت جواز تاسیس به وزارت تعاون یا جهاد کشاورزی واقع در استان.

ارائه فتوکپی از مدارک مربوط به ثبت تعاونی که از مراجع ثبتی اخذ شده است.

ارائه رونوشتی از روزنامه رسمی که آگهی مربوط به تشکیل شرکت تعاونی در آن به چاپ رسیده باشد.

تحویل مجوزات یکه جهت انجام فعالیت بر حسب قوانین و مقررات باید از دستگاه های مرتبط اخذ و ارائه شود.

مراحل

پس از تحویل و ارائه مدارک و مستندات به وزارت تعاون، تمامی مدارک و مستندات مورد بررسی قرار می گیرد و در صورتی که نقص یا ایرادی در پرونده ها موجود نباشد؛ جواز تاسیس تعاونی روستایی صادر خواهد شد.