اخذ جواز تاسیس

جواز تاسیس واحد فنی مهندسی

ابتدا با مفاهیم این بحث آشنا می شویم.

واحد فنی مهندسی چیست؟

برای انجام دادن مطالعات در خصوص به انجام رساندن طرح های تولیدی و یا افزایش دادن بهره وری ازین دست طرح ها و رسیدن به فنون استفاده صحیح از تسهیلات و توانمندی هایی که در کشور وجود دارد ، از واحد های فنی مهندسی بهره گیری می شود.

واحد های فنی مهندسی در چه زمینه هایی فعالیت می نمایند؟

 • ارائه نمودن سیستم های جدید مدیریتی جهت به حداکثر رسانی بهره وری واحد های صنعتی و تولیدی.
 • به انجام رساندن مطالعات امکان سنجی.
 • مطالعه در خصوص فرآیندهای کاهش آلاینده های محیطی که از فعالیت های صنعتی ناشی می شود.
 • به انجام رساندن پروژه های مدیریتی در زمینه اجرا و بازرسی فنی و نظارت بر امور صنعتی.
 • تصویب و تدوین کلیه استانداردهای صنعتی.
 • طراحی نمودن محصولات و فرآیندهای محصولات و یا خطوط بهینه سازی تولیدات.
 • انجام دادن پروژه های نمونه سازی و مهندسی معکوس.
 • ارائه نمودن خدمات نصب ، راه اندازی و تعمیر و نگهداری کلیه واحدهای صنعتی
 • ارائه نمودن کلیه خدمات مهندسی در حوزه کم کردن ضایعات صنعتی و یا بازیافت و بهینه نمودن مصرف انرژی در حوزه صنعت.

لازم به ذکر است که واحد های فنی مهندسی می توانند شامل آزمایشگاه جهت به انجام رساندن آزمایشات متفاوت صنعتی و کارگاه هایی جهت نمونه سازی و تجهیز و تولید ماشین آلات در اندازه و مقیاس نیمه صنعتی شوند.

جواز تاسیس فنی و مهندسی

جواز تاسیس فنی مهندسی چیست؟

مجوزی است که بعد از بررسی های کارشناسان این حوزه و در صورتی که شرایط مختلف احراز شده و امتیازات مد نظر وزارت صنایع و معادن استان مورد تقاضا کسب شود، اخذ خواهد شد. بدیهی است که پس از دریافت جواز تاسیس و فراهم کردن امکانات مختلف پروانه فنی مهندسی صادر خواهد شد.

نکته: طبق دستورالعمل صادر شده از سوی وزارت صنایع و معادن جواز تاسیس واحد فنی مهندسی به مدت یک سال دارای اعتبار است و تنها دو بار و هر بار نیز برای مدت زمان همان یک سال می توان آن را تمدید کرد. 

اخذ جواز تاسیس واحد فنی مهندسی چه ضوابطی دارد؟

 • متقاضیانی که قصد دریافت جواز تاسیس واحد فنی و مهندسی را دارند باید دست کم مدرک کارشناسی در رشته های فنی زمینه تخصصی مورد تقاضا از دانشگاه های معتبر چه خارجی و چه داخلی داشته باشند.
 • افراد حقیقی یا حقوقی متقاضی اخذ جواز تاسیس واحد فنی مهندسی باید دست کم امتیاز  100 را براساس دستورالعمل های درج شده در جداول مربوطه کسب کرده باشند.
 • در موسسات و یا شرکت های ثبت شده واحد فنی مهندسی باید به عنوان قسمتی از یک واحد تولیدی که ساختاری منظم و مصوب داشته و زیر نظر مستقیم مدیرعامل است تشکیل شده باشد.