اخذ جواز تاسیس

جواز تاسیس کارگاه تولیدی

همان گونه که می دانید ایجاد و راه اندازی کارگاه های تولیدی باعث رونق اقتصادی و کارآفرینی می شود. همچنین مشتریان با مصرف کالاهای تولیدی میزان رضایتمندی خود را اعلام می دارند. و تولید کنندگان درصدد برمی آیند تا کیفیت کالاهای خود را بهبود ببخشند. در نتیجه همین امر موجب ایجاد رقابت در میان تولیدکنندگان و صاحبان کارگاه های تولیدی خواهد شد. و در نهایت این روند تولید موجب افزایش رفاه اقتصادی تمامی اقشار جامعه خواهد شد.

نخستین قدم جهت راه اندازی کارگاه تولیدی اخذ جواز تاسیس می باشد. در ادامه این مقاله در خصوص مراحل ، مدارک و شرایط اخذ جواز تاسیس کارگاه تولیدی توضیحاتی آورده شده است.

اخذ جواز تاسیس کارگاه تولیدی

جواز تاسیس کارگاه تولیدی چیست؟

به مجوزی که بر طبق درخواست اشخاص حقوقی یا حقیقی مبنی بر تاسیس کارگاه تولید مصنوعات دستی، صادر می شود جواز تاسیس کارگاه تولیدی گفته می شود. متقاضیان می توانند با مشخصاتی که در برگ درخواست قید شده است، مبادرت به راه اندازی کارگاه تولیدی – خدماتی نمایند.

جواز تاسیس کارگاه تولیدی برای مدت یک سال دارای اعتبار می باشد و پس از گذشت این زمان برای یک دوره یک ساله دیگر قابل تمدید است. در صورتی که پس از گذشت این مدت زمان متقاضی مبادرت به تاسیس کارگاه تولیدی نکرده باشد، اعلامیه تاسیس ابطال خواهد شد.

موسسه ثبتی و حقوقی تکسفیر دارای یک دپارتمان تخصصی در زمینه اخذ جواز تاسیس صنایع می باشد. امور مربوط به جواز خود را با خیالی آسوده به ما بسپارید.

ضوابط جواز تاسیس کارگاه تولیدی

برای صادر شدن جواز تاسیس کارگاهی برای اشخاص حقوقی، آگهی رسمی تاسیس شرکت باید ارائه شود.

یک نسخه از جواز تاسیس صادر شده برای اطلاع و انجام اقدامات لازم به دستگاه های مرتبط همچون سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت کار و امور اجتماعی ارسال می گردد.

توسعه و یا تغییر نوع تولیدات صنایع دستی برای صاحب جواز تاسیس به تکمیل پرسشنامه جدیدی که با دستور العمل ها و ضوابط مطابقت داشته باشد، امکان پذیر است.

معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری تعهدی در برابر تأمین تسهیلات مالی مورد نیاز افراد متقاضی ندارد.