اخذ-جواز-کسب

جواز کسب اتباع خارجی

حتما می دانید که اولین قدم برای ایجاد مقدمات یک کسب و کار، اخذ جواز یا پروانه کسب از صنف مورد نظر است که بدون این مجوز ادامه فعالیت به هیچ عنوان جنبه قانونی نخواهد داشت. اما سوالی که ممکن است به وجود بیاید این است که آیا برای اتباع خارجی هم این امکان وجود دارد که بتوانند همانند افراد عادی اقدام به راه اندازی کسب و کار قانونی نمایند. پاسخ این سوال خوشبختانه مثبت است و تمامی اتباع بیگانه به شرط دارا بودن کارت کار و دیگر مدارک و شرایطی که در ادامه بیان می شود، می توانند آزادانه و قانونمند به فعالیت بپردازند. ضمن اینکه طبق قوانین وضع شده، در صورت مراجعه بازرسین می بایست دارنده جواز در محل کسب حضور داشته باشد. همین مسئله مخاطرات فراوانی را برای مهاجرینی که از جواز کسب افراد دیگر استفاده می کنند ایجاد خواهد کرد. به همین جهت اداره کل امور اتباع و مهاجرین با پیش بینی مواردی اخذ مجوز کسب برای تمامی مهاجرین و اتباع بیگانه را ممکن کرده است.

جواز کسب اتباع خارجی

شرایط و مدارک اخذ جواز کسب اتباع خارجی

 • اولین شرط اخذ جواز کسب دارا بودن تابعیت جمهوری اسلامی ایران است. که شامل اتباع خارجی نخواهد شد. این دسته از افراد می بایست از وزارت کار و امور اجتماعی کارت کار یا پروانه کار ارائه دهند و یا پروانه اقامت معتبر و قابل استناد از وزارت کشور داشته باشند.
 • دیگر اینکه یکی از مدارک اصلی جهت اخذ پروانه، فتوکپی شناسنامه عکس دار است که در خصوص اتباع خارجی فقط ارائه فتوکپی برابر اصل شده از گذرنامه کفایت می کند.

اکثر شروط اخذ جواز کسب بین افراد عادی و اتباع خارجی یکسان می باشد که در ادامه آمده است:

 1. ارائه سند مالکیت واحد صنفی و یا اجاره نامه رسمی و یا عادی و یا مبایعه نامه
 2. گواهی نامه پایان خدمت و یا معافیت دائم و یا ارائه مدارک دال بر دارا بودن معافیت تحصیلی
 3. دارا بودن حداقل 18 سال تمام
 4. گواهی عدم سوپیشینه و عدم اعتیاد به مواد مخدر
 5. ارائه نمودن آخرین مدرک تحصیلی که حداقل باید مدارک مربوط به پایان رساندن تحصیلات مقطع ابتدایی باشد. البته استثنایی در این بند وجود دارد و شامل متقاضیانی که سن آنها بیش از 50 سال است، نمی شود.
 6. ارائه نموده پایان کار تجاری اداری و یا کارگاهی واحد صنفی و یا ارائه گواهی شهرداری مبنی بر تایید این ارگان برای صدور جواز کسب. البته در صورتی که اجاره نامه عادی دارید؛ ارائه کردن هرگونه مدرکی که نشان دهد در شهرداری تشکیل پرونده داده اید، کفایت می کند.
 7. ارائه نمودن اوراق پرداخت مالیاتی و مدارکی که نشانگر تشکیل پرونده در اداره مالیات باشد.
 8. موافقت نامه اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی
 9. 12 قطعه عکسِ جدید
 10. مدارکی مبنی بر دارا بودن صلاحیت فنی برای مشاغلی که در آیین نامه به آن ها اشاره شده است و اگر خود متقاضی واجد شرایط دریافت پروانه تخصصی و فنی نباشد، باید یک نفر را معرفی کند که دارای پروانه تخصصی و فنی است و در واحد صنفی حضور خواهد داشت.

در صورتی که فرصت کافی برای پیگیری مراحل اخذ جواز کسب را ندارید می توانید این امور را به  کارشناسان موسسه ثبتی تکسفیر بسپارید و از انجام سریع و به موقع تمامی مراحل اداری اطمینان کسب کنید.