اخذ-جواز-کسب

جواز کسب اسباب بازی فروشی

برای اینکه یک مغازه اسباب بازی فروشی راه اندازی کنید، به پروانه کسب نیاز دارید. جواز یا پروانه کسب مجوزی است که از طریق اتحادیه های مرتبط در هر استان دریافت می شود. بنابراین شخصی که میخواهد برای جواز کسب اسباب بازی فروشی اقدام کند باید درخواست خود را به اتحادیه پلاستیک و اسباب بازی تحویل بدهد. اخذ نمودن این مجوز شرایط و ضوابطی دارد که در ادامه به آن پرداخته می شود.

جواز کسب اسباب بازی فروشی

شرایط اخذ جواز کسب اسباب بازی فروشی

  • توجه داشته باشید که در تمامی رشته های صنفی اخذ جواز کسب با رعایت یک سری اولویت‌ها انجام می‌گیرد و اشخاص بیکار و کسانی که تاکنون پروانه کسب نداشته اند در اولویت قرار دارند.
  • اگر اشخاص حقوقی یا همان شرکت ها بخواهند جواز کسب بگیرند، پروانه کسب به نام شرکت و با ذکر نام مدیرعامل صادر خواهد شد. در شرایطی که شرکت دارای شعبات مختلفی باشد، برای شعبات آن تا سقفی که کمیسیون در نظر بگیرد کارت مباشرت صادر می شود.
  • یکی از شروط اخذ جواز کسب این است که شما حداقل ۵ سال در شهر مورد تقاضا سکونت داشته باشید اما در صورتی که شما از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک مهاجرت کرده باشید، اتحادیه در این خصوص سخت گیری نخواهد کرد.
  • ارائه سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی محل کسب.
  • گواهی نامه اتمام دوران خدمت سربازی و یا معافیت دائم .
  • گواهی عدم سوپیشینه کیفری و اعتیاد به مواد مخدر.
  • ۶ تکه عکس جدید.
  • موافقت نامه از اداره اماکن نیروی انتظامی برای محل کسب.
  • دو سری فتوکپی از شناسنامه.

پس از اینکه جواز کسب اسباب بازی فروشی صادر شد، اتحادیه برای شما کارت عضویت در اتحادیه را هم صادر می نماید.