اخذ-جواز-کسب

اخذ جواز کسب لوازم یدکی

جهت دریافت پروانه کسب لوازم یدکی باید به اتحادیه صنف لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات شهرستان مورد تقاضا مراجعه نمایید. در ادامه با ضوابط دریافت جواز کسب لوازم یدکی بیشتر آشنا خواهید شد.
جواز کسب لوازم یدکی

ضوابط دریافت جواز کسب لوازم یدکی

به شخصی که براساس قوانین نظام صنفی و آیین نامه های اجرایی ضوابط پروانه کسب، دارای محل کسبی مورد تایید اتحادیه بوده و به تنهایی یا با همراهی مباشر خود در محل کسب اشتغال دارد فرد صنفی گفته می شود .

در اتحادیه صنفی لوازم یدکی جهت یک سمت تحت عنوان فروشنده لوازم یدکی و ماشین آلات اتومبیل مبادرت به صدور پروانه کسب می شود. طبق تعاریف قطعات متصل یا منفصل تمامی ماشین آلات سبک و سنگین همچنین قطعات ثابت انواع اتوبوس و مینی بوس و انواع سواری جزو لوازم یدکی اتومبیل دسته بندی می شوند.

فروش لوازم یدکی ابزارآلات دیگر همچون دوچرخه، موتور سیکلت و ابزارآلات کشاورزی مشمول فعالیت این اتحادیه نبوده و باید توجه داشته باشیدکه هر کدام از این اقلام دارای اتحادیه مجزا می باشند.

بر اساس قوانین فضای مورد استفاده برای این صنف دست کم باید ۱۲ متر مربع باشد. لازم به ذکر است که در مناطقی همچون خیابان امیرکبیر یا سعدی جنوبی و شمالی که بورس لوازم یدکی در شهر تهران می باشند، حداقل متراژ ۹ مترمربع مشخص شده است.

در ضمن تمامی لوازم مورد نیاز برای این صنف طبق ضرورت های اتحادیه مشخص می گردد.

جهت دریافت پروانه کسب تمامی مشاغل می توانید از کارشناسان مجرب موسسه ثبتی و حقوقی تکسفیر بهره مند گردید. تکسفیر دارای دپارتمان تخصصی اخذ جواز کسب و جواز تاسیس و همچنین پروانه بهره برداری می باشد.