اخذ-جواز-کسب

جواز کسب مستاجر

جواز کسب مجوزی است که نشان از قانونی بودن کسب و کار واحد صنفی می باشد. بنابراین مراجعه کنندگان با اعتماد بیشتری امور خود را به شما واگذار خواهند کرد. مجوز مذکور به صورت دائم یا موقت صادر می شود. نوع دائم پنج سال و نوع موقت آن یک سال دارای اعتبار می باشد. جواز یا پروانه کسب قابل تمدید می باشد.

با نگاهی به مدارک مورد نیاز برای جواز کسب متوجه خواهید شد که هنگام اخذ پرواه کسب باید سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی واحد صنفی را نیز تحویل اتحادیه دهید. پس بسیاری از طیف دارندگان جواز کسب مالک واحد صنفی نیستند. بنابراین هر چند سال یک مرتبه محل کسب خود را تغییر می دهند. یکی از مشکلات موجود در این میان این است که پروانه یا جواز کسب به نام فردی که صاحب ملک است و براساس مشخصات واحد صنفی صادر خواهد شد. و دیگر اینکه در صورتی که جواز صاحب ملک با حوزه صنفی مستاجر متفاوت باشد امکان فعالیت مستاجر وجود نخواهد داشت. و در صورت مشاهده هرگونه تخلف واحد صنفی متخلف پلمپ خواهد گردید.

جواز کسب مستاجر

در اینجا راه حل مناسب این استکه بین مالک و مستاجر قرارداد پنج ساله عقد گردد. ممکن است برای مالکان عزیز واحد صنفی سوال پیش آید که چه حقوقی به مستاجر تعلق می گیرد و نکند هنگام تخلیه دچار مشکل شوند. پاسخ این است که در صورتی که حق سرقفلی ملک را به مستاجر خود واگذار کرده باشید باید سرقفلی را به او بپردازید. ولی در غیر این صورت می توانید در هنگام اتمام قرارداد درخواست تخلیه ملک را داشته باشید. اما برای جواز کسب نیازی نیست که برای انتقال اقدام کنید. شما می توانید برای مستاجر خود کارت مباشرت پروانه کسب بگیرید تا بتواند در ملک شما به کسب و کار بپردازد.