اخذ-جواز-کسب

جواز کسب پارکینگ عمومی

در تمامی شهرهای بزرگ که عبور و مرور افراد بسیار زیاد است؛ احتمالا یکی از چالش‌های بزرگ افراد پیدا کردن جای پارک خواهد بود. در اینگونه مناطق حتما باید یک یا چند پارکینگ عمومی طبقانی یا معمولی جهت رفاه حال مردم احداث شود و این مسئله به نوعی یک ضرورت است. جهت احداث پارکینگ متقاضی حتما باید اقدام به اخذ جواز کسب پارکینگ عمومی نماید. که در ادامه در مورد ضوابط و قوانین آن توضیح خواهیم داد.

قانون الزام احداث پارکینگ عمومی

در شهرهای بزرگ به خصوص در تهران، معضل نبود پارکینگ به شدت مورد توجه قرار گرفته است. به نحوی که هم اکنون محدودیت و ممنوعیت فراوانی جهت ساخت سازه‌هایی که فاقد پارکینگ هستند؛ اعمال می شود. بنابراین شهرداری تا حدامکان به پروژه هایی که پارکینگ مناسبی در نقشه آن ها پیش بینی نشده باشد؛ مجوز ساخت نخواهد داد. البته در مواردی که به دلیل کمبود فضا و دلایل دیگر امکان ورود خودرو به معابر وجود ندارد؛ حداکثر تا فاصله ۲۵۰ متری از محل مورد نظر باید یک پارکینگ عمومی مناسب احداث شود.

به دلیل لزوم و احتیاج مبرم شهرهای بزرگی همچون تهران به پارکینگ عمومی، مجوز اختلاط پارکینگ‌های عمومی و تجاری نیز در برهه های زمانی مختلف به سرمایه گذاران اهدا میشد. براساس این مجوز به سرمایه گذار اجازه داده میشد که در ازای سرمایه گذاری جهت ساخت پارکینگ عمومی، بخشی از فضای موجود را نیز به واحدهای تجاری اختصاص دهد و از این راه سود قابل توجهی کسب کند.

البته این مسئله برای مراکز تجاری نیز خالی از لطف نیست. به این علت که قطعا مردم ترجیح می دهند؛ از مراکز تجاری استفاده کنند که دارای پارکینگ باشد که بتوانند؛ با آسودگی خاطر به خرید بپردازند. در نتیجه، زمانی که یک مرکز تجاری پارکینگ مناسبی در نزدیکی خود در نظر نگیرد؛ دچار زیان می شود و به تدریج مشتریان خود را از دست خواهد داد.

جواز کسب پارکینگ عمومی

ضوابط احداث و اخذ جواز کسب پارکینگ عمومی

  • جهت احداث پارکینگ عمومی به همراه واحد تجاری وسعت اراضی باید ۱۰۰۰ متر مربع یا بیشتر باشد.
  • در خصوص اراضی بین ۳۰۰ تا ۱۰۰۰ متر مربع با در نظر گرفتن ضوابط، امکان تاسیس پارکینگ طبقاتی و اخذ جواز کسب پارکینگ در نظر گرفته می شود.
  • اگر وسعت اراضی حدود ۵۰ متر مربع باشد؛ تنها امکان احداث پارکینگ طبقانی مکانیزه فراهم خواهد بود.
  • به طور کلی سیاست‌های شهرداری و شهرسازی به سمت تشویق متقاضیان به احداث پارکینگ‌های طبقانی و رمپی در سطح شهرهای شلوغی همچون تهران پیش می رود.
  • لازم به ذکر است که ضوابط احداث پارکینگ های مسکونی با عمومی کاملا متفاوت هستند و برای اطلاع از ضوابط آن باید به وبسایت حمل و نقل شهری مراجعه شود.