اخذ پروانه بهره برداری

حق انتفاع پروانه بهره برداری از معادن

جهت انجام بهره برداری از کلیه معادن و چاه ها باید شخصیت حقیقی یا حقوقی متقاضی برای دریافت پروانه بهره برداری معدن اقدام کند. مدت زمان استفاده یا بهره برداری از این معادن حداکثر ۲۵ سال است که در صورت نیاز به تمدید نیز باید حدود یک سال پیش از به پایان رسیدن مهلت اعتبار، اقدامات لازم جهت تمدید انجام شود.

هر شخصیت حقیقی یا حقوقی به غیر از وزارت خانه های نفت، نیرو و سازمان انرژی اتمی، در صورتی که بخواهد از ذخایر معدنی بهره برداری کند باید حتما از وزارت صنعت، معدن و تجارت پروانه بهره برداری بگیرد. پروانه بهره برداری سندی است که موسسات مالی مختلف آن را به عنوان ضمانت دریافت وام و تسهیلات بانکی در نظر می گیرند.

حق انتفاع پروانه بهره برداری از معادن

قوانین مربوط به حق انتفاع پروانه بهره برداری از معادن

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طی جلساتی که در خصوص رسیدگی به بخش درآمدی لایحه بودجه کل کشور در سال های اخیر انجام شد؛ حق انتفاع پروانه بهره برداری از معادن کل کشور را حدود ۲۰ درصد تعیین کرده اند.

به استناد بخش درآمدی در بند چهل و چهارم از لایحه بودجه در سال های پیشین، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که از معادن سنگ آهن استخراج می کنند و پروانه بهره برداری آن ها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن یا شرکت های تابعه آن است؛ باید حق انتفاع پروانه بهره برداری را به حساب درآمد عمومی واریز کند.

در مورد دیگر معادن که پروانه بهره برداری آن ها به نام سازمان یا شرکت های تابعه است نیز خود وزارت صنعت، معدن و تجارت میزان حق انتفاع را تعیین و ابلاغ می کند.

در خصوص مالیات بر درآمد نیز در سال ۹۵ هریک از معادن مورد بحث این لایحه باید هزینه‌های مقرر و معین را به حساب خزانه استانی که چاه یا معادن در آن قرار دارند واریز نمایند.