اخذ پروانه بهره برداری

 پروانه بهره برداری در تهران

تمامی واحدهای صنعتی که جواز تاسیس دریافت کرده اند و کلیه ماشین آلات و تجهیزات خود را آماده بهره برداری کرده و نیروی کار مناسب جهت اشتغال در واحد صنعتی خود را فراهم نموده اند، برای دریافت پروانه بهره برداری می توانند اقدام کنند.

خدمات مشاوران تکسفیر در حوزه پروانه بهره برداری به شرح زیر می باشد:

  • اخذ پروانه بهره برداری
  • انتقال و تمدید پروانه بهره برداری
  • خرید و فروش پروانه بهره برداری در تهران و کرج
  • خرید و فروش گواهی فعالیت صنعتی و کارت شناسایی کارگاه

خرید و فروش پروانه بهره برداری در تهران

خرید و فروش پروانه بهره برداری در تهران

دو سه دهه پیش که قوانین مربوط به رعایت محدوده های مجاز جهت تاسیس واحدهای صنعتی مطرح نبود، پروانه بهره برداری که در آن زمان با نام هایی همچون گواهی فعالیت صنعتی و کارت شناسایی کارگاه شناخته می شد، در داخل حوزه های کلانشهرها همچون تهران صادر می شد. درحال حاضر برای اغلب صنعتگران ساخت و تجهیز واحد های صنعتی در شهرک های صنعتی خارج از محدوده دشوار می باشد. به همین خاطر پروانه های قدیمی را خریداری کرده و آن ها را به شهرک های صنعتی داخل محدوده مجاز منتقل می کنند و واحد صنعتی خود را دایر می نمایند.مدارک مورد نیاز جهت انتقال پروانه بهره برداری که پس از طی شدن مراحل خرید و فروش به انجام می رسد به شرح زیر است.

مدارک انتقال پروانه بهره برداری در تهران

تسلیم کردن پروانه بهره برداری قدیمی به وزارت صنایع و معادن.

تمامی مدارک هویتی شخص حقیقی و یا مدارک شرکت و مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره اشخاص حقوقی.

ارائه کردن تاییدیه از وزارت صنایع و معادن و موافقت نامه از دیگر ارگان های مرتبط همچون محیط زیست.

یک درخواست کتبی برای انتقال پروانه بهره برداری نیز باید ارائه شود.

مدارک مبنی بر مالکیت زمین نیز باید رویت شود، در صورت استیجاری بودن اجاره نامه رسمی که دارای کد رهگیری از سامانه املاک باشد نیز قابل قبول است.