اخذ-جواز-کسب

دریافت کد اقتصادی برای پروانه کسب مورد توجه اشخاص حقیقی قرار می گیرد. درواقع کلیه اشخاص حقیقی که در زمینه مونتاژ، تولید و توزیع کالا یا امور خدماتی جواز کسب دارند باید کد اقتصادی نیز دریافت کنند.

البته در متن این قانون کلمه مجوز قید شده است که به غیر از پروانه کسب به هرگونه مجوز فعالیت دیگر از سازمان های مختلف نیز اطلاق می شود.

عدم دریافت کد اقتصادی برای پروانه کسب چه عواقبی دارد؟

اخذ کد اقتصادی برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در عرصه تولید یا صادرات و واردات فعالیت می کنند اجباری است.  برای شخصیت های حقیقی که قصد تشکیل پرونده مالیاتی و دریافت کد اقتصادی را دارند؛ لازم است که حتما جواز کسب خود را ارائه کرده و محل فعالیت خود را نیز معرفی کنند.

اشخاصی که از دریافت کد اقتصادی برای جواز کسب خودداری کنند باید جریمه مالیاتی پرداخت کنند. به این ترتیب که اگر این خطا برای مرتبه اول باشد؛ سازمان امور مالیاتی دو برابر سود معاملات را به عنوان جریمه دریافت می کند. برای بار دوم محل کسب برای مدت سه ماه پلمپ خواهد شد. در صورتی که مدیر به انجام این خطا برای مرتبه سوم ادامه دهد؛ به سه تا شش ماه حبس محکوم می شود.

دریافت کد اقتصادی برای پروانه کسب

مدارک و مراحل دریافت کد اقتصادی برای پروانه کسب

  • فتوکپی از پروانه کسب
  • عکس در ابعاد ۳*۴
  • فتوکپی از مدارک شناسایی
  • تکمیل درخواست کتبی دریافت کد اقتصادی
  • پرداخت هزینه های مربوطه و ارائه فیش واریزی

کارشناسان مالیاتی ابتدا مدارک شخص حقیقی را بررسی می کنند. در صورتی که مدارک و مستندات مورد تایید باشند؛ قطعا ثبت خواهند شد.

در مرحله بعد باید این مدارک جهت انجام اقدامات مقتضی به اداره نظارت و پیگیری تحویل داده شود. این اداره در نهایت مدارک را به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی  و سپس اداره شماره اقتصادی ارسال می کند. کد اقتصادی در نهایت توسط همین اداره صادر خواهد شد.

هرگاه اطلاعات شخص دارنده کد اقتصادی تغییر کرد باید حتما در اسرع وقت اطلاع رسانی کند که کلیه این موارد در کارت اقتصادی درج شوند.