اخذ پروانه بهره برداری

پروانه تولید کارگاهی

افرادی که صاحب دانش ، تخصص و تجربه کافی در زمینه تولیدات صنایع مختلف می باشند، جهت آغاز فعالیت خود پروانه تولید دریافت می کنند. مجوز مذکور به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی تعلق خواهد گرفت تا با استفاده از منابع انسانی و تجهیزات و وسایل مورد نیاز در حوزه انتخابی خود تامیزانی که برای آن تعیین شده اتس اقدام به تولید انواع صنایع دستی نمایند.

پروانه تولید به چه اشخاصی تعلق خواهد گرفت ؟

افرادی که علاوه بر دارابودن شرایط کلی مندرج در قوانین ، صاحب کارگاه تولید فعال و در حال تولید باشند . کارگاه مورد نظر می تواند استیجاری یا ملکی باشد.

شخص متقاضی باید در شهری که کارگاه در آن فعال است، سکونت دائم داشته باشد.

فروش پروانه تولید

مدارک مورد نیاز برای اخذ پروانه تولید

تصویر تمامی مدارک هویتی شخص متقاضی برای اشخاص حقیقی

یک تکه عکس در ابعاد سه در چهار از فرد متقاضی ( برای اشخاص حقوقی و شرکت ها تصویر مدیرعامل موقت ارائه می شود.)

برای آقایانی که کمتر از 35 سال سن دارند باید کپی از کارت پایان خدمت یا معافیت دائم پزشکی ارائه شود.

کپی از جواز تاسیس اخذ شده جهت راه اندازی کارگاه ( یکی از پیش نیازهای دریافت پروانه تولید اخذ جواز تا اعلامیه تاسیس می باشد)

کامل کردن فرم پروانه تولید کارگاهی و پرسشنامه مربوط به آن .

نکته : پروانه تولید قابل انتقال و قابل تمدید است و می توان آن را خرید و فروش کرد. 

فروش پروانه تولید

پروانه های قدیمی که آلودگی های زیست محیطی کمتری ایجاد می کردند در داخل حوزه شهر ها اجازه صدور داشتند. در واقع این موضوع امتیازی است که به پروانه های قدیمی تعلق می گیرد. البته سرمایه گزاران جدید نیز می توانند با خرید و فروش پروانه بهره برداری تولید کارگاهی از این امتیاز بهره مند شوند.