اخذ جواز تاسیس

مجوز تاسیس پمپ بنزین

افزایش جایگاه های عرضه فرآورده های نفتی علی الخصوص بنزین در سراسر کشور بدون شک موجب افزایش رفاه شهروندان می شود. با آشنایی با قوانین و مقررات اخذ جواز تاسیس پمپ بنزین می توانید در جهت حضور فعال بخش خصوصی گام بردارید.

شرایط دریافت مجوز تاسیس پمپ بنزین

داشتن تابعیت جمهوری اسلامی و اعتقاد به دین مبین اسلام و سایر ادیانی که در کشور به رسمیت شناخته می شود.

گواهینامه گذراندن خدمت سربازی و یا معافیت دائم پزشکی.

عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم سو پیشینه.

اعضای خانواده شهدا و جانبازان در اولویت قرار خواهند داشت.

واریز کردن مبلغی به عنوان سپرده حسن انجام کار.

ارائه نمودن تعهد محضری در خصوص اعتراض نداشتن به درآمد حاصل از فروش فرآورده.

استعلام از شهرداری برای جایگاه های خارج از محدوده شهر.

زمین پمپ بنزین می بایست دارای سند ثبتی بوده و یا از ادارات ثبت اسناد، شهرداری، منابع طبیعی و سازمان اوقاف مجوز معتبر داشته باشد.

جواز تاسیس احداث پمپ به نام شخصیت حقیقی یا حقوقی متقاضی بعد از پذیرفته شدن تقاضای وی و بررسی تمامی مدارک صادر خواهد شد و شخص نمی تواند حق استفاده از آن را تا قبل از شروع بهره برداری به شخص یا اشخاص دیگری واگذار نماید.

مجوز تاسیس صادر شده تنها به مدت شش ماه دارای اعتبار است و در صورتی که این مدت به پایان برسد تنها یک بار می تواند آن را تمدید کرد که آن هم منوط به اثبات پیشرفت پروژه می باشد.

متقاضی مختار است مطابق با خواسته خود در محل جایگاه طراحی انجام دهد.

برای بهره برداری از جایگاه می بایست از شرکت مجوز دریافت نمود.

ساعت کار جایگاه به شکل 24 ساعته است و اگر خود متقاضی اعلام کند که در ساعات خاصی از شب مراجعه کننده ای ندارد، با در نظر گرفتن شرایط موجود و نیاز مراجع کنندگان در خصوص کاهش ساعت کار شیفت شب تصمیم گیری می شود.

فاصله بین دو سکو می بایست دست کم متر باشد.

عرضه نمودن بنزین در سکوهای نزدیک به دفتر پمپ بنزین و عرضه نمودن گازوئیل در سکوهای مجاور جاده.

نمای داخلی و خارجی هر جایگاه باید براساس فرهنگ اقلیمی همان منطقه طراحی شود.

مخازن جایگاه می بایست دست کم دارای ظرفیت  45000 لیتر ساخته و نصب گردند.

سیستم حفاظت اکترونیکی و نصب دوربین های مدار بسته نیز باید انجام گیرد.

مجوز تاسیس پمپ بنزین

مدارک مورد نیاز جهت اخذ مجوز تاسیس پمپ بنزین

 • کروکی دقیق از زمین مورد نظر جهت احداث پمپ بنزین
 • سند ثبتی زمین یا مجوز معتبر
 • فیش واریزی سپرده حسن انجام کار
 • فتوکپی از کارت پایان خدمت یا معافیت
 • گواهی عدم سوپیشینه و عدم اعتیاد

مراحل صادر شدن مجوز تاسیس پمپ بنزین

 • مراجعه نمودن به واحد بازرگانی منطقه مورد تقاضا
 • اخد دفترچه راهنمای احداث جایگاه اختصاصی
 • تکمیل کردن فرم درخواست و تحویل آن به واحد بازرگانی
 • بازدید کارشناس از زمین پیشنهادی پس از بررسی مدارک
 • در صورت عدم وجود نقض در مدارک، پذیرش تقاضا و معرفی شخص برای دریافت استعلامات لازم از شهرداری یا وزارت راه
 • اخذ پاسخ استعلام و نقشه های طراحی شده که به تایید واحد HSE رسیده باشد.
 • صادر شدن جواز تاسیس