اخذ جواز تاسیس

کارگزاری ها یک نهاد واسط میان بازار سرمایه و سرمایه گذاران هستند. این نهادها جهت تسهیل سرمایه گذاری برای کلیه افراد اعم از مبتدی تا حرفه ای بوجود آمده است. در سال های اخیر دولت مردم را به سرمایه گذاری در بورس تشویق کرد اما علیرغم این مسئله کارگزاری های کافی جهت مراجعه مردم وجود ندارد از طرفی صدور مجوز برای کارگزاری های جدید نیز با مشکل و محدودیت مواجه بود.

عدم وجود کارگزاری های کافی، رقابت را کاهش می دهد. در نتیجه کارگزاری ها هیچ تلاشی برای گسترش خدمات و افزایش کیفیت آن نمی کنند.

آغاز صدور مجوز تاسیس برای کارگزاری های بورس

براساس آمار اعلامی از سوی ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار در دهه گذشته با هیچ یک از درخواست های تاسیس شرکت های کارگزاری بورس موافقت نمی شد. این درحالی است که وجود کارگزاری های بیشتر موجب افزایش سرمایه گذاری در این بخش و به طبع آن افزایش رقابت خواهد شد. خوشبختانه پس از تعیین سیاست های رفع انحصار در بخش نهادهای مالی و بازار سرمایه، یک شرکت کارگزاری بورس به تازگی از هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز دریافت کرد. همین موضوع موجب شکسته شدن انحصار بعد از دوازده سال شد.

با وجود حدود سی مورد درخواست تنها چهار مورد از درخواست ها در مرحله ابتدایی مورد بررسی قرار گرفته اند. برای این منظور کلیه مستندات و مدارک درخواست ها از متقاضیان اخذ می شود. تک تک این افراد تحت مصاحبه های تخصصی قرار می گیرند. در صورت موفقیت در این مراحل درخواست در هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح می شود. پس از به تصویب رسیدن این درخواست، موسسان می توانند امکانات مورد نیاز را فراهم  کنند که به زودی کارگزاری بتواند فعالیت خود را آغاز نماید.

سه مورد درخواست دیگر که تایید نشده اند؛ یک مورد کاملا رد شده، دو مورد دیگر در حال رفع اشکالات و نقایص پرونده خود جهت دریافت مجوز هستند.

تسهیل در صدور مجوز تاسیس برای کارگزاری ها با چه هدفی انجام گرفت؟

این نخستین جلسه بررسی درخواست های جواز تاسیس شرکت های کارگزاری بود و به گفته دکتر دهنوی قطعا جلسات دیگر نیز با این هدف در دستور کار قرار خواهد گرفت. در هر یک از این جلسات نیز در صورت مفید و موثر و دارای امتیاز بودن درخواست های دریافتی مجوز صدور جواز تاسیس برای آن ها به سرعت انجام می شود که هر چه سریعتر بتوانند تاثیر مثبت خود را به ظرفیت های بازار سرمایه اعمال کنند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: هدف از رفع انحصار در نهادهای مالی، ساده تر شدن روند صدور مجوزها است که درنهایت به توسعه بازار سرمایه می انجامد. به این جهت که با تاسیس یک نهاد مالی افراد متخصص، کارشناس و خبرگان مالی متعددی گرد هم می آیند تا خدمات مختلفی را به مردم ارائه دهند؛ ضمن اینکه سرمایه قابل توجهی نیز از این طریق جذب خواهد شد.

با این جریان هیات مقررات زدایی وظیفه دارد شرایط صدور مجوز کارگزاری را بررسی کند و سازمان بورس نیز برطبق شرایط در نظرگرفته شده مجوز را صادر می کند. بنابراین هیات مقررات زدایی اصلی ترین مرجع قانونی است که سازمان بورس و اوراق بهادار آن را عهده دار صدور مجوز جدید برای کارگزاری ها تعیین کرده است.