اخذ جواز تاسیس

مجوز تولید بدون کارخانه همانند دیگر طرح ها و برنامه های تشویقی در حوزه صنعت، راهی جهت گشایش در رکورد صنعتی کشور ایران است. به امید آنکه کارخانه های فراوانی که باوجود هزینه های هنگفت از چرخه تولید و درآمدزایی خارج شده و به فراموش سپرده شده اند؛ فرصتی جهت آغاز به کار پیدا کنند.

در واقع به دلیل رکورد اقتصادی سال های اخیر، واحد های صنعتی و تولیدی بسیاری در سطح کشور به حالت نیمه فعال در آمده اند. درنتیجه باوجود وضعیت فعلی رها کردن این واحد ها و سرمایه گذاری و احداث کارخانه جدید کار عاقلانه ای نیست و به نوعی اتلاف سرمایه به شمار می رود. نظام اقتصادی با طرح تولید بدون کارخانه برنامه ای برای جلب سرمایه به سمت تولید و به فعل تبدیل کردن ظرفیت های بالقوه تدوین کرده است که می تواند برای صنعتگران نیز فرصت مناسبی باشد.
مجوز تولید بدون کارخانه

صدور مجوز تولید بدون کارخانه چگونه امکان پذیر است؟

بسیاری از نخبگان علمی کشور و جوانان فعال و دارای ایده های ناب طراحی و مهندسی متاسفانه فاقد بودجه کافی جهت احداث کارخانه مولد و موفق هستند. به همین علت یا از این کار صرف نظر می کنند و ایده ای که می توانسته به سوددهی برسد؛ به فراموشی سپرده می شود و یا اینکه وارد عمل می شود و به دلیل نداشتن بودجه کافی و تجربه در زمینه کارخانه داری با شکست روبه رو می گردد.

از طرفی کارخانجات زیادی نیز وجود دارند که بدهی های سنگین فراوانی دارند و حتی توانایی تامین وثیقه بانکی جهت دریافت وام و تسهیلات مالی مختلف را ندارند.

طرح صدور مجوز و پروانه بدون کارخانه می تواند مشکل بدهی های معوق و تامین وثیقه کارخانجات ورشکسته را برطرف کند. البته امکان دارد که این کارخانجات با عقد قرارداد با متقاضیان تولید بدون کارخانه حتی نیازی به دریافت تسهیلات بانکی مازاد نداشته باشند.

با این تفاسیر در واقع این طرح هم به کمک نخبگان علمی و طرح های بدون بودجه آنان رسیدگی می کند و هم اینکه جان تازه ای به بخش راکد صنعت کشور وارد خواهدکرد.