اخذ پروانه بهره برداری

پرسشنامه پروانه بهره برداری

کلیه واحدهای صنعتی جهت شروع فعالیت های خود نیاز به اخذ پروانه بهره برداری دارند. با این حال زمانی متقاضی قادر به دریافت این مجوز است که در زمینه تامین تاسیسات لازم، راه اندازی ماشین آلات صنعتی و استخدام نیروی انسانی اقدامات لازم را انجام داده باشد و خط تولید امکان انجام تولیدات آزمایشی را داشته باشد. البته پیش نیاز دریافت پروانه بهره برداری، دریافت یک موافقت نامه اصولی از وزارت صنایع به نام جواز تاسیس است.

با صدور پروانه در واقع مدت زمان و میزان بهره وری از ماشین آلات و تولیدات واحد صنعتی مشخص خواهد شد. این مجوز قابلیت تمدید و انتقال به غیر را دارد. جهت دریافت پروانه بهره برداری، نخست باید پرسشنامه پروانه بهره برداری از سازمان صنایع و معادن دریافت شود و  زمانی که تکمیل شد باید به ارگان صادرکننده تحویل داده شود. آگاهی نسبت به مواردی که باید در این پرسشنامه بررسی شود؛ به صنعتگران کمک می کند که با دید مناسبی به سمت هدف خود حرکت کنند.

پرسشنامه پروانه بهره برداری

موارد موجود در پرسشنامه پروانه بهره برداری

 • در ابتدای این پرسشنامه متقاضی باید نام واحد تولیدی را وارد کند. لازم به ذکر است که متقاضی امکان دارد که حقیقی یا حقوقی باشد. آدرس، شماره تلفن، آدرس دفتر مرکزی و دورنگار از جمله مشخصاتی است که مربوط به کارخانه خواهد بود.
 • مشخصات مدیرعامل یا متقاضی دریافت پروانه مشخص شود. این مشخصات شامل شماره تلفن و نام و نام خانوادگی است.
 • وضعیت واحد تولیدی: مساحت و زیربنا براساس مترمربع در بخش سطح کل زبنا، زیربنای اداری، مساحت انبار و زیربنای تولیدی باید تکمیل شود.
 • قدرت انشعاب برق موجود و میزان برق مصرفی: قدرت انشعاب برق برحسب کیلو وات و میزان برق مصرفی سالیانه براساس کیلو وات ساعت بیان شود.
 • میزان آب مصرفی کارخانه براساس مترمکعب.
 • میزان سوخت مصرفی سالیانه کارخانه براساس مترمکعب در بخش نفت گاز، گاز و نفت سیاه.
 • وضعیت پرسنل کارخانه: تعداد پرسنل تولیدی، تعداد پرسنل پشتیبانی، تعداد پرسنل دارای لیسانس به بالا.
 • میزان کل سرمایه گذاری به واحد میلیون ریال: شامل سرمایه ثابت و سرمایه در گردش.
 • نحوه سرمایه گذاری: درصد سرمایه گذاری ایرانی و درصد سرمایه گذاری خارجی. مشخصات سرمایه گذاران عمده، نوع و میزان وام های دریافت شده.
 • ماشین آلات تولیدی
 • ظرفیت تولید و تنوع محصولات
 • فهرست مواد اولیه و میزان مصرف سالیانه
 • شرح مختصر روش تولید در کارخانه و تفکیک کار با رسم چارت فرآیند

در انتهای پرسشنامه نیز مدیر عامل واحد باید ضمن مکتوب کردن نام خود صحت اطلاعات مندرج در فرم را تایید کند.

پس از تحویل این پرسشنامه و بررسی کارشناسان از عملیات اجرایی در پروژه مراحل صدور پروانه بهره برداری طی خواهد شد.