اخذ پروانه بهره برداری

پروانه بهره برداری بهداشت

بعد از صادر شدن پروانه تولید از سوی مراجعی مانند سازمان صنایع و  جهاد  کشاورزی یا اداره کار و یا امور صنفی و اتحادیه ها ، پروانه بهره برداری بهداشت از جانب وزارت بهداشت صادر می گردد. این پروانه به موجب موافقت نامه ای است که تمامی نکات بهداشتی را در طی سلامت محصول در بر می گیرد و به بیانی دیگر کلیه محصولاتی که باید مورد بررسی های بهداشتی قرار بگیرند پیش از تولید آن را دریافت می کنند.

لازم به ذکر است که پروانه بهره برداری بهداشت فقط یک مرتبه برای کلیه محصولات یک شرکت اخذ می شود. اما مجوزی با نام پروانه ساخت بهداشت نیز وجود دارد که جهت هرکدام از محصولات به تنهایی باید صادر گردد.

پروانه بهره برداری بهداشت

مراحل اخذ پروانه بهره برداری بهداشت

دریافت پروانه تولید

مراجعه به سازمان غذا و دارو یا وزارت بهداشت

تحویل مدارکه مربوطه به کارشناس

بررسی مدارک توسط کارشناسان

مراجعه بازرسین جهت بازدید از تجهیزات خط تولید

در صورت بی ایراد بودن تمامی مدارک جهت بررسی های نهایی به کمسیون ارسال می گردد

در نهایت پس از چندین دفعه انجام بازرسی و به تایید رسیدن توسط کارشناسان پروانه بهداشت صادر خواهد شد

لازم به ذکر است ، به جهت اینکه امور مربوط به اخذ پروانه بهره برداری بهداشت بسیار تخصصی است. بنابراین بهتر است از راهنمایی و مشاوره تیمی مجرب همچون اعضای دپارتمان تخصصی تکسفیر بهره مند شوید.

مدارک مربوط به اخذ پروانه بهره برداری بهداشت

کپی برابر اصل شده از تمامی مدارک هویتی همچون شناسنامه و کارت ملی

ارائه فرم های gmp , psps

برای اشخاص حقوقی ارائه تمامی مدارک هویتی مدیران عامل و دارندگان حق امضا به علاوه اعضای هیئت مدیره و تمامی مدارک شرکت همچون شرکت نامه، اظهارنامه و اساسنامه ضروری می باشد

ارائه نمودن روزنامه مربوط به ثبت برند برای شرکت ها و اشخاص حقوقی

ارائه مدارک مربوط به واریز کردن فیش های بانکی هزینه های مربوط به اخذ پروانه بهداشت

عقد قرارداد با آزمایشگاه هایی که مورد تایید سازمان غذا و دارو هستند و با نام آزمایشگاه همکار نامبرده می شوند

کامل کردن پرسش نامه ها و فرم هایی که سازمان غذا و دارو مقرر کرده است

ارائه مدارک مربوط به مورد آزمایش قرار دادن محصول

ارائه پروانه مسئول فنی

پروانه مسئول فنی

پروانه مسئول فنی مجوزی است که صلاحیت و میزان کارآمد بودن شخصی که به عنوان تمامی محصولات تحت نظارت و حضور او تولید خواهند شد را نشان می دهد. بنابراین برای دریافت پروانه بهداشت شخصی که حوزه کاری و تحصیلی وی مناسب با کالاهای درخواستی باشد باید به سازمان غذا و دارو معرفی شود تا او مبادرت به اخذ پروانه مسئول فنی نماید.

شناسه نظارت کارگاهی بهداشت چیست؟

شناسه نظارت کارگاهی بهداشت همانند پروانه بهره برداری بهداشت است البته در مقیاسی کوچکتر ولی دارای اعتبار برابر. شناسه نظارت کارگاهی عموما برای کارگاه ها و اشخاصی که از مشاغل خانگی و یا اتحادیه ها مجوز اخذ کرده اند، صادر می شود.

آنچه به عنوان محدودیت برای شناسه نظارت کارگاهی بهداشت یاد می شود این است که تنها برای لیستی از محصولات که توسط سازمان غذا و دارو مطرح می شود امکان صدور دارد و برای تمامی انواع محصولات صادر نمی شود.

مدارک مورد نیاز برای اخذ شناسه نظارت کارگاهی کاملا مشابه پروانه بهره برداری بهداشت می باشد ولی این مجوز برخلاف پروانه بهداشت که در شهرک های صنعتی و کارخانه هاست، عموما در درون حوزه شهرها و برای کارگاه ها و مشاغل خانگی صادر می شود. اما خبر خوش اینکه برای اخذ این مجوز نیز می توانید روی کمک تیم تخصصی تکسفیر حساب کنید!