اخذ پروانه بهره برداری

پروانه بهره برداری تاکسی

در گذشته دریافت پروانه بهره برداری هوشمند مجوزی جهت اشتغال صاحب پروانه روی تاکسی بود. اما اکنون باید برای پروانه بهره برداری نیز برای دارندگان صادر شود. بنابراین اینگونه نتیجه گیری می شود که پروانه بهره برداری تاکسی آنقدر مهم است که همانند سند مالکیت با آن برخورد خواهد شد و کاملا مجزا از پروانه تاکسیرانی است.

شاید تصور کنید که این مجوز نوعی از مناسبات غیر ضروری است اما این مجوز کاملا رایگان صادر می شود و با کمک ظرفیت های قانونی نظارت را به شکل مطلوب اجرا می کند که مزایای زیادی برای دارندگان تاکسی دارد.

مقررات مربوط به پروانه بهره برداری تاکسی

شماره ای که در پروانه بهره برداری قید می شود؛ به نوعی کد شناسایی وسیله نقلیه یا همان تاکسی نیز به شمار می رود. حتی شماره گذاری وسایط نقلیه نیز با نیاز به ارائه این مجوز دارد.

پروانه تاکسی که اخذ می شود؛ برای مدت دو سال دارای اعتبار است و در صورتی که این مدت زمان سپری شود؛ هر بار برای مدت دو سال دیگر تمدید خواهدشد.

این مجوز برای اشخاص حقیقی و حقوقی صادر می شود اما در صورتی که اشخاص حقیقی واجد شرایط باشند؛ تنها یک پروانه بهره برداری تاکسی صادر می شود.

پروانه بهره برداری تاکسی

شرایط اشخاص حقیقی

  • دارا بودن پروانه تاکسیرانی.
  • معرفی یک نمونه وسیله نقلیه که براساس ضوابط و قوانین باشد.
  • ارائه تعهد به منظور قبول شرایط و مقررات و عمل به قرارداد منعقد شده فی مابین.

شرایط اشخاص حقوقی

  • اقدام به تاسیس شرکت با موضوع حمل و نقل عمومی مسافر دورن شهری.
  • خودروهای شرکت باید سواری، استیشن و مدل بالا باشند (حداکثر ۵ مدل پایینتر از مدل سال)
  • حداکثر و حداقل تعداد وسیله نقلیه هر شرکت، برطبق نظر و هماهنگی شورای عالی ترافیکی و از سوی شهرداری تعیین می شود.
  • محلی به نام مرکز و دفتر شرکت باید مشخص شود و مشخصاتی همچون آدرس دقیق پستی و شماره تلفن آن نیز باید ارائه گردد.

این شرکت ها قادر هستند که با عقد قرار داد از اشخاص حقیقی دارای پروانه بهره برداری تاکسی دعوت به همکاری کنند. در این صورت باید یک نسخه از قرارداد به شهرداری ارائه شود.

تعهدات آیین نامه در خصوص اخذ پروانه بهره برداری تاکسی

هر تاکسی باید یک نوبت ۸ ساعته به فعالیت بپردازد و در هر نوبت حداکثر ۴ ساعت قادر است؛ اضافه کاری انجام دهد.

هر سال به مدت یک ماه امکان استفاده از مرخصی سالانه وجود دارد که در طی آن دارنده پروانه بهره برداری قادر است؛ شخص دیگری را جهت ارائه سرویس در همان نوبت کاری معرفی کند.

دارنده متعهد می شود که نظافت را در داخل یا بیرون تاکسی رعایت کند و به شئونات اسلامی و اجتماعی پایبند باشد؛ ضمن اینکه نباید تابلوها و لوازم غیرمجاز را در داخل تاکسی نصب کند.

راننده دارای پروانه باید، لباس فرم مرتب و نظیف به تن داشته باشد و پلاک کد شناسایی راننده را برروی شیشه عقب خودرو جهت رویت افراد خارج از اتومبیل و در داخل وسیله نقلیه جهت رویت مسافران نصب کند.

دارنده باید تعهد کند که تاکسی را جهت ارائه نمودن سرویس به اشخاصی که فاقد پروانه تاکسیرانی معتبر هستند؛ واگذار نکند.

شخصیت حقیقی باید علت عدم فعالیت و ارائه سرویس خود را حداکثر تا ۴۸ ساعت از مدت زمان توقف خود به شهرداری اعلام کند.

انجام تعهد جهت عدم امتناع از حمل مسافر و اقدامات خارج از مقررات نیز از اصلی ترین موارد است.

به تمامی اخطارها و تذکراتی که از سوی بازرسان شهرداری و امور تاکسیرانی گوشزد می شود؛ باید عمل شود.