اخذ پروانه بهره برداری

پروانه بهره برداری دامداری

برای دریافت پروانه بهره برداری دامداری و دامپروری شخص درخواست کننده باید ابتدا مجوزات نوسازی و یا بهسازی دامی را داشته باشد تا بتواند برای اخذ پروانه بهره برداری دامی روستایی خود اقدامات لازم را انجام دهد. مرجع صادر کننده این نوع از پروانه جهاد کشاورزی استان می باشد.

مدارک اخذ پروانه بهره برداری دامداری

  • درخواست کتبی متقاضا مبنی بر دریافت پروانه.
  • کلیه مدارک شناسایی و هویتی شخص به همراه کپی از آنها.
  • ارائه اصل مجوزات نوسازی و بهسازی و تعهد محضری.

پروانه بهره برداری دامداری

مراحل اخذ پروانه بهره برداری دامداری

  • شخص باید طی فرمی تقاضای خود را مبنی بر به پایان رساندن مراحل پیش نیاز و اخذ پروانه بهره برداری دامداری به شرکت های خدمات مشاوره ای تسلیم نماید.
  • یک کارشناس از اداره دامپزشکی استان به همراه کارشناس شرکت از واحد دامپروری بازدید کرده و با توجه به مشاهدات خود فرم های مورد نیاز را تکمیل می کنند. عموما کارشناس دامپزشکی مواردی همچون حوضچه های ضدعفونی و دیگر مسائل را جهت ملاحظات بهداشتی بررسی می کند. کارشناس شرکت هم چک می کند که طرح مورد نظر براساس طرح و طبق نقشه رو به جلو انجام شود.
  • اگر طرح با مشکلاتی رو به رو باشد که این امر موجب تایید نشدن آن شود، به متقاضی راهکارهای مناسبی جهت رفع نقایص ارائه می شود.
  • در صورتی که طرح تایید شده باشد، ضمن تکمیل کردن پرونده درخواست کننده آن را به سازمان نظام مهندسی در استان مورد تقاضا ارسال می کنند. وجود مجوزات نوسازی یا بهسازی حسب مورد، فرم تعهد محضری و تمامی فرم های مورد نیاز باید در پرونده موجود باشند.
  • در این مرحله سازمان نظام مهندسی مجددا به بررسی پرونده می پردازد. اگر نقصی دیده شود پرونده متقاضی به شرکت مشاوره ای عودت داده می شود تا مشکلات آن مرتفع گردد. همچنین در صورت نبود نقص تاییدیه این مرجع جهت اطلاع به مدیریت جهاد کشاورزی استان مورد تقاضا ابلاغ می شود.
  • در نهایت سازمان جهاد کشاورزی شهرستان نیز جهت صدور پروانه بهره برداری دامداری اقدامات لازم را انجام می دهد.