اخذ پروانه بهره برداری

پروانه بهره برداری ماسک

شیوع یکباره بیماری خطرناک، واگیردار و عجیب و ناشناخته ای مانند کرونا موجب شد که ماسک به یکی از ملزومات هر روزه ما همانند آب و غذا تبدیل شود. علت این امر این است که هیچ دارو و درمان خاصی برای این بیماری ناشناخته در حال حاضر کشف نشده است. به همین جهت، تنها راه حل ما در مقابله با آن پیشگیری است. این پیشگیری توسط ماسک انجام می شود.

باتوجه به این مسئله، کشور در موج نخست کرونا با نیاز شدید و کمبود ماسک مواجه شد. همین امر مخاطرات فراوانی از جمله راه افتادن بازار سیاه فروش ماسک و مواد ضد عفونی کننده به راه افتاد که مردم را درگیر سختی های فراوانی کرد. به همین خاطر، تدابیری اندیشیده شده است که کارخانجات و کارگاه های تولیدی به سرعت و با سهولت قادر به راه اندازی خط تولید ساخت و عرضه ماسک بهداشتی به مردم باشند.

از جمله مجوزاتی که فعالان اقتصادی باید پیش از آغاز شروع کار خود دریافت کنند؛ پروانه بهره برداری ماسک است که به قوانین و ضوابط آن در ادامه آشنا خواهیدشد.

قوانین اخذ پروانه بهره برداری ماسک

با توجه به ضرب العجلی که جهت تولید و استفاده از ماسک وجود دارد؛ قوانین و ضوابط به سمت سهولت و سرعت هرچه تمام تر تولید و عرضه می روند. اخباری که در این خصوص منتشر شده است؛ نشاندهنده کاهش استعلامات غیر ضروری می باشد. یکی از این استعلامات مرتبط با عدم نیاز مجوز جداگانه از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد صادر شدن جواز تاسیس و پروانه بهره برداری کارگاه های تولیدی است.

البته با مشاهده این قانون، نکته ذهن را به خود مشغول می کند و آن این است که با وجود اهمیت بالای رعایت موازین بهداشتی در خصوص کلیه تجهیزات پزشکی به خصوص ماسک، نظارت بر حس تولید چگونه انجام می شود. لازم به ذکر است که اخذ پروانه بهره برداری ماسک پس از صدور پروانه ساخت از وزارت بهداشت صورت می گیرد.

پروانه بهره برداری ماسک

مراحل اخذ پروانه بهره برداری ماسک

با توجه به مطلبی که به آن اشاره شد؛ هنوز هم باید مراحلی که در مورد دریافت ثبت و صدور پروانه ساخت تجهیزات پزشکی وجود دارد؛ باید رعایت شود. این مراحل را به اختصار در ادامه خواهید دید.

تجهیزات پزشکی از لحاظ میزان خطر به چهار گروه تقسیم می شوند که میزان خطر آن ها از کم تا خیلی زیاد دسته بندی می شود. اگر ماسک را در گروه کم خطر در نظر بگیریم؛ مراحل ارزیابی کیفی تجهیزات آن شامل موارد زیر خواهد بود.

سیستم مدیریت کیفیت در محل کارخانه مستقر می شود و اطلاعات در سامانه براساس دستور العمل ثبت تجهیزات پزشکی انجام میگیرد.

در این مرحله بررسی می شود که آیا عدم انطباقی در مراحل تولید با آیین نامه ها و قوانین اصلی وجود دارد یا خیر. در صورت عدم وجود مغایرت، پروانه ساخت و سپس پروانه بهره برداری ماسک صادر خواهد شد. در غیر اینصورت نواقص به شرکت اطلاع داده می شود و پس از رفع آن ها مراحل صدور مجددا بررسی و انجام خواهد شد.