اخذ-جواز-کسب

پروانه کسب نمایشگاه اتومبیل

یکی از مشاغل پردرآمد در این چند سال اخیر بی شک خرید و فروش اتومبیل و نمایشگاه داری بوده است. اما راه اندازی یک نمایشگاه اتومبیل نیز بدون داشتن پروانه کسب ممنوع می باشد. در این مقاله شرایط و مراحل اخذ پروانه کسب نمایشگاه اتومبیل را بررسی خواهیم کرد.

در شهر تهران اتحادیه صنف نمایشگاه های خودرو مسئول صدور جواز یا پروانه کسب می باشد. در این صنف ، فرد صنفی شخصی است که براساس قوانین و ضوابط تعیین شده جهت صدور پروانه کسب ، محلی مناسب جهت راه اندازی نمایشگاه دایر کرده باشد. در اتحادیه مذکور برای سه رسته ای که در ادامه نام برده می شود، پروانه کسب صادر می گردد. واسطه خریدو فروش و یا فروشنده ماشین های نیمه سنگین و سنگین، ماشین های سواری و وانت و کلیه ماشین های مخصوص راه سازی.

پروانه کسب نمایشگاه اتومبیل

شرایط مورد نیاز جهت اخذ پروانه کسب نمایشگاه اتومبیل

متراژ مورد نیاز برای این واحد صنفی برای خودروهای سبک ۷۵ متر و در مورد ماشین های سنگین و راه سازی ۳۰۰ متر حداقل باید باشد.

لازم به ذکر است که میزان ۳۵ متر از متراژ بیان شده باید به دفتر و بالکن اختصاص پیدا کند.

مدارک مورد نیاز برای اخذ پروانه کسب نمایشگاه اتومبیل

  • اصل و کپی از تمامی مدارک هویتی شخص متقاضی . شامل کارت ملی و شناسنامه.
  • کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم پزشکی جهت آن دسته از آقایانی که سنشان به ۵۰ سال نرسیده باشد.
  • مدارک مالکیت ملکی که به عنوان محل کسب انتخاب شده است. در صورت استیجاری بودن ملک، اجاره نامه عادی یا رسمی نیز قابل قبول می باشد.
  • گواهی تشکیل پرونده مالیاتی و یا رسید پرداخت بدهی های مالیاتی تصویب شده .
  • ارائه موافقت نامه از اداره اماکن و نیروی انتظامی.

در صورتی که در خصوص مراحل و یا مدارک دریافت جواز کسب نیاز به راهنمایی دارید می توانید به موسسه ثبتی و حقوقی تکسفیر مراجعه کرده و از مشاوران مجرب تکسفیری اطلاعات بگیرید.