اخذ پروانه بهره برداری

انتقال پروانه بهره برداری چه مراحلی دارد؟

درخواست کتبی متقاضی جهت انتقال پروانه بهره برداری

ارائه موافقت نامه اولیه سازمان وزارت و صنایع برای انتقال به مکان صنعتی ضمن رعایت کردن ضوابط ارگان های دیگر همچون سازمان محیط زیست.

منتقل کردن ماشین آلات و تجهیزات به مکان جدید صنعتی.

در این مرحله متقاضی باید در سامانه بهین یاب به نشانیhttp://www.behinyab.ir و بخش اصلاحیه پس از بهره برداری

سازمان بررسی های لازم را انجام داده و مدارک مرتبط با انتقال پروانه را بررسی می کند.

در این مرحله سازمان حفاظت محیط زیست بررسی های مختلف را انجام داده و تاییدیه صادر می کند.

هزینه های لازم پرداخت شده و فیش واریزی ارائه می شود.

پروانه قبلی به بایگانی سازمان تحویل داده شده و ابطال می شود و پروانه جدید صادر می شود.

لازم به ذکر است که اموری همچون اخذ پروانه بهره برداری جدید و یا انتقال پروانه از یک شهرستان به شهرستان دیگر و یا در سطح استان بوسیله وزارت متبوع انجام می شود.

انتقال پروانه بهره برداری

مدارک انتقال پروانه بهره برداری

درخواست کتبی انتقال پروانه .
ارائه سند مالکیت زمین یا اجاره نامه رسمی آن که دارای کدرهگیری باشد که از سوی سامانه املاک و یا دفاتر اسناد رسمی دریافت شده باشد.
ارائه نمودن پروانه بهره برداری قبلی.
ارائه نمودن مدارک هویتی حقوقی یا حقیقی انتقال گیرنده .
ارائه نمودن موافقت نامه سازمان البته به شرط اینکه ضوابط ارگان های دیگر همچون سازمان محیط زیست رعایت شده باشد.

ابطال پروانه بهره برداری

ابطال پروانه در صورتی که واحد صنعتی مذکور فعالیتی نداشته و نتوان آن را یک تولید کننده فعال تلقی کرد انجام می شود. ضمن اینکه دارنده پروانه بهره برداری می تواند طی تقاضانامه کتبی خواستار ابطال پروانه باشد.

اصلاح پروانه بهره برداری

متقاضیان گاهی می توانند جهت تغییر نشانی زمین واحد صنعتی، افزایش ظرفیت ماشین آلات و… اقدام به اصلاح پروانه کنند. برای این امر باید تقاضانامه خود را هم به شکل کتبی و هم به صورت اینترنتی ارائه دهند. پس از بررسی های لازم در صورت تایید کارشناسان پروانه جدید صادر می شود.

در صورتی که در جهت دریافت جواز تاسیس یا اخذ استاندارد نیاز به مشاوره دارید، با کارشناسان تکسفیری تماس بگیرید.