اخذ جواز تاسیس

جواز تاسیس مازندران

از جمله پر متقاضی ترین مجوز های کسب و کار و همچنین تولید در کشور ایران، جواز تاسیس صنایع می باشد. جواز تاسیس صنایع به دو صورت حقیقی و حقوقی(شرکتی) صادر می شود.  برای اخذ جواز ابتدا باید در سایت بهین یاب ثبت نام کنید. ضمنا باید دقت داشته باشید که، هر شخص یا هر شرکت تنها یک بار می تواند در سامانه ثبت نام کند.

مرجع صادر کننده جواز بسته به نوع فعالیت اقتصادی سرمایه گذار متفاوت می باشد. در این مقاله در خصوص اخذ جواز تاسیس مازندران جهت گلخانه سبزی توضیحاتی داده شده که عهده دار آن سازمان جهاد کشاورزی استان می باشد.

جواز تاسیس مازندران برای گلخانه سبزی و صیفی

معاونت زراعت سازمان جهاد کشاورزی مازندران در خصوص نحوه دریافت جواز تاسیس گلخانه سبزی و صیفی خاطر نشان کرد: متقاضیان تاسیس گلخانه سبزی و صیفی می توانند به بخش مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مربوطه با در دست داشتن مدارک مورد نیاز و اعلام شده، مراجعه کنند.

مدارک مورد نیاز جهت اخذ جواز تاسیس مازندران

  • تقاضانامه کتبی
  • دارا بودن دست کم 2 هزار متر مربع زمین( دو سوم از زمین اجازه احداث گلخانه و یک سوم باقیمانده باید به شکل فضای باز باشد)
  • ارائه نمودن سند مالکیت زمین که کارشناس امور اراضی باید آن را تایید کرده باشد
  • تنظیم صورت جلسه کارشناسی و کپی معرفی شده
  • ارائه و تنظیم طرح توجیهی که از نقطه نظر ریالی و فنی مدیریت جهاد کشاورزی آن را تایید کرده باش

جواز تاسیس مازندران
در صورتی که متقاضی کارشناس نباشد، استخدام کارشناس باغبانی یا زراعت جهت گلخانه های بالای 2 هزار متر مربع ضروری می باشد.

برای شرکت های تعاونی علاوه بر مدارک ذکر شده، ارائه معرفی نامه از اداره کل تعاون استان محل تقاضا، اساسنامه شرکت، و دست کم دارا بودن 7000 متر مربع زمین مورد نیاز است. 5000 متر از متراژ قید شده اجازه احداث سوله گلخانه دارد.
پس از مراجعه متقاضی به مدیریت زراعت، حداکثر طی مدت یک روز اگر مدارک پرونده کامل باشد، اقدامات لازم جهت صدور و اخذ جواز تاسیس انجام می شود.
در نهایت پس از اتمام مراحل فوق و راه اندازی و تاسیسات مورد نیاز برای گلخانه صیفی جات، متقاضی می تواند برای اخذ پروانه بهره برداری نیز اقدام نماید.