اخذ جواز تاسیس

اخذ جواز تاسیس مشاغل خانگی

متقاضیان جواز تاسیس مشاغل خانگی عموما به سه دسته تقسیم می شوند. اولین گروه مستقل نامیده می شوند. گروه مستقل تمامی فعالیت ها را خود به تنهایی انجام می دهند. گروه بعدی مهارت های مورد نیاز برای راه اندازی کسب و کار را دارا هستند ولی نیازمند پشتیبانی برای دسترسی به تجهیزات را دارند و یا بعضا به قوائد بازاریابی اشراف ندارند. دسته سوم افرادی هستند که این توانایی را در خود احساس می کنند که بتوانند افراد دیگری را زیر پوشش حمایتگر خود قرار دهند.

برای اخذ جواز تاسیس مشاغل خانگی ابتدا باید در سامانه مشاغل خانگی ثبت نام به عمل آید. پس از ثبت نام طرح ذکر شده به ارگان مربوط به خودش ارجاع داده می شود. در صورتی که طرح مورد قبول واقع شود، توانایی های متقاضی در خصوص انجام آن بررسی می شود که به این مرحله استعداد یابی گفته می شود.

اگر توانمندی های فرد برای انجام طرح کافی نباشد و این امر برای وزرات کار و رفاه اجتماعی محرز شود، آموزش های لازم به صورت رایگان به متقاضی داده می شود.

جواز تاسیس مشاغل خانگی

دریافت وام برای مشاغل خانگی

تسهیلاتی که به مشاغل خانگی تعلق می گیرد به صورت قرض الحسنه می باشد. بر اساس اینکه چه فعالیتی به صورت خانگی انجام می شود مبلغ تسهیلات متفاوت می باشد. همچنین ضمانت نامه ای که صندوق کارآفرینی امید برای گیرندگان تسهیلات در نظر گرفته از ساده ترین انواع تضمین می باشد.

برای دریافت وام مشاغل خانگی چه شرایطی نیاز است؟

برای این منظور اول در طرح حمایت از مشاغل خانگی به نشانی اینترنتیmashaghelkhanegi.ir حرفه خانگی خود را به ثبت برسانید. متقاضیان راه اندازی مشاغل خانگی باید به تناسب فعالیت خود یکی از فرم های موجود برای ثبت نام شامل پشتیبان، تحت پوشش و مستقل را کامل کنند. فرم های مذکور به وسیله دستگاه های اجرایی مورد بررسی قرار گرفته و اگر مورد تایید باشد مجوز مورد نظر صادر خواهد گردید.