اخذ جواز تاسیس

جواز تاسیس گلخانه

برای اخذ جواز تاسیس گلخانه نیاز به برخی پیش نیازها می باشد. زمینی که جهت تاسیس گلخانه استفاده می شود باید طوری باشد که گنجایش احداث ۳۰۰۰ متر گلخانه را داشته باشد. مقدار آبی که برای هر هکتار از گلخانه مورد نیاز است ۱ تا ۷ لیتر بر ثانیه می باشد که نوع آبیاری آن باید براساس سیستمهای آبیاری مدرن و با نظارت مهندس مشاور صورت بگیرد. میزان انرژی مورد نیاز شامل برق و گاز نیز در طرح توجیهی ارائه شده توسط مهندس مشاور تعیین می شود. گلخانه باید به اندازه ۵۰ متر با واحدهایی همچون سنگبری و آسفالت و سیمان که دارای گرد و غبار فراوان هستند دوهزار متر و با واحدهای دامی پنجاه متر و از حوزه رودخانه پنجاه متر فاصله داشته باشد.

جواز تاسیس گلخانه

صادر شدن جواز تاسیس گلخانه چه مراحلی دارد؟

درخواستی به صورت کتبی مبنی بر تقاضای اخذ جواز تاسیس گلخانه باید به سازمان نظام مهندسی کشاورزی ارائه شود. مدارک اخذ جواز تاسیس نیز باید ضمیمه آن شود.

متقاضی برای مدت زمان ۶۰ روز به اشخاص حقوقی و حقیقی که دارای رتبه سازمان نظام مهندسی مرتبط می باشند، ارجاع داده می شود.

طرح توجیهی که توسط متقاضی ارائه می شود باید در صورت مناسب بودن در مدت ۶۰ روز تایید شود.

پرونده متقاضی صدور جواز تاسیس گلخانه بوسیله سازمان مهندسی کشاورزی بررسی می شود.

کمیته مستقر در سازمان نظام مهندسی پرونده صدور پروانه را مورد بررسی قرار داده و نظر نهایی خود را اعلام می نماید.

افراد واجد شرایط برای سمت های مشاور، پیمانکار و ناظر و مهندس سازه برای بستن قرارداد به شخص متقاضی معرفی می شود تا با همکاری ایشان عملیات راه اندازی گلخانه انجام گیرد.

و در نهایت جواز تاسیس گلخانه صادر می شود.

مدارک اخذ پروانه تاسیس گلخانه

  • تکمیل کاربرگ تقاضانامه جواز تاسیس گلخانه و ارائه آن.
  • ارائه مدارک شناسایی برای اشخاص حقیقی و حقوقی.
  • ارائه گواهی های مربوط به رعایت حریم واحد های دامی و صنعتی و مدیریت اراضی و تامین آب و برق و گاز و تمامی انرژی های مورد نیاز.
  • مدارک مالکیت و احراز زمین به علاوه نقشه و راهنمای دسترسی به راه ها.
  • ارائه گواهی آزمون خاک و آب و طرح توجیهی.
  • ارائه تعهدنامه رعایت نمودن نظام مربوط به گلخانه.
  • تحویل دادن فرم های مربوط به اعلام آمادگی مهندسین مشاور.
  • پرداخت نمودن هزینه های مربوط اخذ جواز تاسیس گلخانه.
  • ارائه کردن حریم جاده های اصلی برای اساس موقعیت واحد گلخانه و رعایت نمودن حاشیه بزرگراه ها و جاده اصلی و برق فشار قوی.

مدارک مربوط به مالکیت زمین

اراضی که دارای بنچاق و سند رسمی  که باید اصل و رونوشت آن ارائه شود.

اراضی دارای اصللاحات که نیاز به تایید امور اراضی استان دارد.

اراضی دارای کمیسیون مواد ۳۲ و ۳۱ به همراه کروکی زمین.

زمین ها و اراضی وقفی به انضمام تاییدیه کتبی اداره اوقاف.

اراضی و زمین های مشاعی که باید تاییدیه شورای روستا و همجواران را داشته باشند.

اراضی موروثی که دارای برگه انحصار وراثت و یا رضایت نامه محضری دیگر ورثه باشند.