اخذ جواز تاسیس

عملیات صرافی در تجارت دنیای امروز نقشی مهم و تعیین کننده در تجارت بین الملل دارد. صرافی ها یا تنها مجاز به خرید و فروش نقدی ارز هستند و یا علاوه بر این عملیات مربوط به حواله های ارزی را نیز انجام می دهند.

بخشی از شرایط تاسیس صرافی مربوط به مجوزات لازم و بخشی دیگر مربوط به سرمایه است. کلیه موارد در این نوشته تشریح می شوند.

شرایط تاسیس صرافی چگونه است؟

کلیه صرافی های مجاز باید مجوز تاسیس خود را از بانک مرکزی بگیرند و پیش از تاسیس باید شرکت صرافی خود را ثبت کرده باشند. برای این منظور تمامی متقاضیان به سامانه بازار غیر متشکل پولی به آدرس nbfi.cbi.ir مراجعه می کنند. در این سامانه کلیه دستورالعمل های مورد نیاز درج شده است.

براساس دستورالعمل ها کلیه متقاضیان باید دارای شرایط زیر باشند:

 1. اعتقاد به یکی از ادیان رسمی کشور
 2. تابعیت ایرانی و سکونت در داخل کشور
 3. فاقد سو سابقه کیفری و چک برگشتی رفع سو نشده در شبکه بانکی
 4. فاقد سمت در همزمان در دیگر صرافی های کشور
 5. پرداخت کامل بدهی های مالیاتی
 6. حداقل میزان سرمایه برای صرافی هایی که تنها خرید و فروش نقدی ارز انجام می دهند؛ پنجاه میلیارد ریال است. برای صرافی هایی که علاوه بر خرید و فروش نقدی ارز عملیات حواله های ارزی را از طریق موسسات مالی انجام می دهند؛ حداقل میزان سرمایه دویست میلیارد ریال خواهد بود.
 7. شرط سنی برای کلیه اعضای هیات مدیره حداقل 25 سال و برای مدیرعامل حداقل 30 سال است
 8. کلیه افراد باید دارای مدرک کارشناسی یا دست کم پنج سال سابقه فعالیت در بانک ها یا موسسات اعتباری غیر بانکی باشند
 9. اعضای هیات مدیره و مدیرعامل باید گواهی نامه مهارت های انجام عملیات صرافی داشته باشند

شرایط تاسیس صرافی

مدارک مورد نیاز برای تاسیس صرافی

 • تقاضانامه تاسیس صرافی
 • تکمیل پرسشنامه بانک مرکزی
 • گواهی مربوط به مسدودی حساب به میزان سرمایه مورد نیاز
 • ارائه صورت جلسه هیات موسس
 • تکمیل اساسنامه نمونه
 • کلیه مشخصات هویتی و میزان تحصیلات و سرمایه هر یک از موسسین شرکت سهامی خاص و یا سهم الشرکه افراد در شرکت تضامنی
 • گواهی عدم سو پیشینه مدیران و موسسان
 • مدارک مربوط به سمت های پیشین مدیران
 • ارائه تعهدنامه مدیران مبنی بر عدم فعالیت در صرافی های دیگر
 • معرفی نامه از مراجع ذی صلاح